تبلیغات

تبلیغات

اس ام اس های برای آبان ماه

اس ام اس های برای آبان ماه

خمیده پشت از آن دارند پیران جهان دیده

که اندر خاک می جویند ایام جوانی را
______________________

کسانی که سر خود را مانند کبک در برف فرو می‏برند در واقع لگد دیگران را به جان می‏خرند

______________________

اشتباهات انسان، در ابتدا رهگذرند، سپس میهمان میشوند و بعد صاحبخانه
______________________

اگر از راهی که سیب ها می روند ما هم برویم می رسیم
______________________

عشق عینک سبزی است که با آن انسان کاه را یونجه می‌بیند

مارک تواین

______________________

ما همواره کارهای احمقانه را که انجام دادیم به نام تجربه به رخ دیگران می کشیم !

______________________

زندگی ریاضیات است  خوبی ها را جمع کنید ، دعواها را کم کنید

شادی ها را ضرب کنید ، دردها را تقسیم کنید

نفرت ها را زیر رادیکال ببرید  عشق را به توان برسانید
______________________

فقط با دوست می توان قهر کرد غریبه ناز ما را نمی کشد
______________________

تجربیات یک انسان شکست خورده با ارزش تر از موفقیت های یک انسان بی تجربست
______________________

خطاها همیشه در همسایگی حقیقت زندگی می کنندبه همین دلیل فریبمان می دهند
______________________

قطعاً خاک و کود لازم است تا گل سرخ بروید اما گل سرخ نه خاک است و نه کود

______________________

سعی کن از گناه نفرت داشته باشی نه از گناهکار
______________________

وحشی ترین گلها هم به احترام باران قیام میکنند
______________________

جهان سوم جایی است ، که اگر بخواهی کشورت را آباد کنی

خانه ات خراب خواهد شد و اگر بخواهی خانه ات را آباد کنی

باید در تخریب مملکتت بکوشی

دکتر محمود حسابی

______________________

برگ در انتهای زوال می افتد و میوه در انتهای کمال

بنگر که چگونه می افتی چون برگی زرد یا سیبی سرخ
______________________

آنانکه می دانند رنج می برند و آنانکه نمی دانند به دیگران رنج می دهند
______________________

برای کشتی ای که مقصد مشخصی ندارد هیچ باد موافقی نمی وزد

______________________

برای شاد بودن ، تنها به بدنی سالم و حافظه ای ضعیف نیاز داری

______________________

مردان بزرگ اراده دارند و مردان کوچک آرزو
______________________

بزرگترین درس زندگی اینست که گاهی احمق ها درست می گویند

” چرچیل “

______________________

سخت ترین کار دنیا متقاعد کردن یک احمق است ” چرچیل “

______________________

از اشتباهات دیگران درس عبرت بگیرید؛

آن قدر عمر نمی کنید که همه آنها را تجربه کنید “پرمودا باترا”

______________________

شجاعت یعنی : بترس ، بلرز ، ولی یک قدم بردار

به نور نگاه کن سایه ها پشت سرت خواهند بود
______________________

نگران کفش های کهنه ام بودم یکی را دیدم پا نداشت
______________________

افسوس که صدای خش خش لحظات عمر را زیر پای خود نمی شنویم
______________________

هر چه نور بیش تر ، سایه ها عمیق تر! “گوته”

______________________

مرد دلیر بهنگام ستیز و نبرد ، همراهانش را نمی شمارد  اُرد بزرگ

______________________

مردم اشتباهات زندگی خود را روی هم می ریزند

و از آنها غولی بوجود می آورند که نامش تقدیر است  جااولیور هاینز

______________________

به یاد داشته باش که امروز طلوع دیگری ندارد دانته

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات