تبلیغات

تبلیغات

نقش انگلیسی ها در پایه گذاری رژیم صهیونیستی

مجموعه : جامعه و سیاست
صهیونیسم، مولد دوران تحول و انتقال سرمایه داری غرب به مرحله امپریالیسم نیز به شمار می رود. در این دوره، همه قدرت های بزرگ برای تأمین منافع استعماری، فعالانه در پی یافتن جای پایی محکم در خاورمیانه شدند. برای دستیابی به این هدف، نخستین بار «ناپلئون بناپارت» (امپراتور فرانسه) به جلب همکاری یهودیان علیه امپراتوری عثمانی دست زد که در این کار توفیقی به دست نیاورد. سپس «بیسمارک» (صدر اعظم سابق آلمان) برای پاسداری از خط راه آهنی که قرار بود از برن – شهری در آلمان – به بغداد کشیده شود، به جذب و به کارگیری یهودیان پرداخت. اما سرانجام این انگلیس بود که به آروزی دیرینه اش، یعنی خلق اندیشه صهیونیسم و ترغیب یهودیان اروپای شرقی، روسیه و غرب، برای مهاجرت به فلسطین و تشکیل یک دولت یهودی- که حافظ منافع آن کشور باشد- دست یافت. دلایل بسیاری در تایید نقش قدرت های بزرگ استعماری، به ویژه انگلیس در پدید آمدن صهیونیسم و رژیم اشغالگر قدس در دست است. برای نمونه در 1219ش/1840م روزنامه تایمز لندن اعتراف کرد که پیشنهاد استقرار یهودیان در سرزمین فلسطین مورد حمایت پنج قدرت بزرگ جهانی است. سپس هرتصل (بنیانگذار سازمان جهانی صهیونیسم و پدر صهیونیسم) فاش کرد: «بازگشت به سرزمین پدرانمان… از بزرگ ترین مسائل سیاسی مورد علاقه قدرت هایی است که در آسیا چیزی می جویند.» اما همانگونه که گذشت، "انگلیس گوی سبقت را از قدرت های دیگر اروپایی ربود و با ابداع اندیشه صهیونیسم زمینه تاسیس رژیم غاصب اسرائیل را فراهم آورد، به بیان دیگر پس از یک منازعه طولانی میان صهیونیست ها، سرانجام صهیونیست های انگلوفیل، جناح وابسته با وایزمن به تثبیت فلسطین- مکان مورد نظر انگلیس- به عنوان جایگاه نهایی یهودیان موفق شدند." یهودیان تنها نامزد تشکیل دولتی حافظ منافع غرب در منطقه حساس و استراتژیک خاورمیانه بودند، زیرا به عقیده لرد ارل شافتسری هفتم- که از رجال سیاسی بریتانیا و نیز یک صهیونیست مسیحی بود- اسکان یهودیان در فلسطین نه تنها برای انگستان که برای سراسر دنیای متمدن (غرب) سودمند خواهد بود. هرتصل نیز بر آن بود که یهودیان می توانند حلال مشکل غرب در خاورمیانه باشند. ماکس نوردو از صهیونیست های معروف معتقد بود؛ «ما فرهنگ اروپایی را… همچنان حفظ خواهیم کرد…. اما به این فکر که باید آسیایی شویم می خندیم.» پیش تر نیز یک کشیش مسیحی پیشنهاد کرده بود که برای حفاظت از هندوستان زیر سلطه انگلیس، لازم است یهودیان در فلسطین ساکن شوند. به هر حال، صهیونیست ها خود را مشعل دار تمدن غرب می دانند که در تلاش است دموکراسی را در خاورمیانه و قلب آن حاکم کند. نتیجه اینکه نیازهای فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و نظامی غرب، به ویژه انگلیس، سبب پدید آمدن جریان فکری صهیونیسم و اسکان یهودیان در فلسطین شد؛ جریانی که با غیردینی (=سیاسی کردن) یهودیت در پی تحقق و حفظ منافع استعماری در خاورمیانه برآمد؛ در حالی که یهودیت دیندار ممکن بود برای غرب خطرآفرین باشد.
 

تبلیغات