تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

چندین خطای دید جالب

چندین خطای دید جالب


 
چندین خطای دید جالب

یک پل یا چند کشتی؟؟؟


 
چندین خطای دید جالب

یک دقیقه به وسط تصویر خیره بشین..بدون اینکه چشماتونو حرکت بدین
حالا به پشت دستتون نگاه کنین..آیا زیر پوستتون چیزیه؟؟

چندین خطای دید جالب

این تصویر فقط خاموش و روشن میشه
اما چشم اونو در حال چرخش میبینه


 
چندین خطای دید جالب

باورتون میشه که این اسبا یکرنگ هستن؟؟


 
چندین خطای دید جالب

 


چندین خطای دید جالب

واسه این نمیدونم چی بنویسم!!!


چندین خطای دید جالب

این چطوری دائم در حال بالا رفتنه؟؟؟
 
چندین خطای دید جالب

تو این تصویر تو نگاه اول یه چهره میبینین؟؟؟

تبلیغات