تبلیغات

تبلیغات

سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران

مجموعه : دینی
سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران

 

دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است / چینی بشکسته را پیوند کردن مشکل است / کوه را با آن بزرگی می توان هموار کرد/حرف ناهموار را هموار کردن مشکل است!

آنکه توانگر است آسان تر می بخشد. حضرت علی (ع)

با نیکان بدی نکن که آنان را از نیکی باز می داری! حضرت علی (ع)

کسی که نفس خود را نگه می دارد دنیا را هم می تواند نگه دارد! فمینیست

با خواهش های نفس پیکار کنید تا مالک وجود خود گردید. حضرت محمد(ص)

همه ی نیروی علم و دانش در کنف لطف و عنایت خداوند است. حضرت محمد(ص)

از پیر شدن نترس از رشد نکردن بترس! باتلر

فرصت ها را از دست دادن اندوه ها به بار می آورد! حضرت محمد(ص)

هر چه یک گل زیباتر خار آن نیز تند تر و درشت تر است!

بالاترین بخشش ها رسانیدن حق است به صاحبش! حضرت علی (ع)

انسان خود را نمی شناسد مگر به هنگام مرگ و بدبختی! آلفردوموسه

مردم بینوا و بد بخت درمانی جز امید ندارند!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران شکسپیر

در راه دین خود را از کوه های آتش و دریاهای آب مهراساید. حضرت علی (ع)

بخشیدن خوب است ولی از یاد بردن دلخوری ها بهتر است.

نیکی کردن را مانند باران تند انجام بده به نیکان و بدان نیکی کن! امام حسین (ع)

زیبایی ناپایدار است و فضیلت جاودان!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران گوته

دوستانت مانند کتاب هایی که میخوانی باید کم باشند و برگزیده!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران مثل انگلیسی

راه نفوذ به دل دیگران دانستن آرزوهایشان است! دیل کارنگی

کم حرف بزنید و زیاد ببینید و خیلی بشنوید!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران ژرژالیو

وجدان خدای حاظر در انسان است! ویکتور هوگو

برای زندگی فکر کنید ولی غصه نخورید!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران دیل کارنگی

در دنیا فقط باید از یک چیز ترسید و آن ترس است!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران مثل چینی

هر کس در حال توانایی نیکویی نکند در حال ناتوانی سختی می بیند! سعدی

بهترین شما کسی است که گفتارش بر دانش شما بیافزاید. حضرت محمد(ص)

به امید فکر و کوشش خود باشیم نه به انتظار بخت و اتفاق!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران حجازی

سعدیا مرد نکونام نمیرد هرگز / مرده آن است که نامش به نکویی نبرند!

از همه ی مردم بخیل تر کسی است که در ادای اسلام بخل بورزد! حضرت محمد (ص)

اشتباه یک لحظه یک عمر اندوه به بار می آورد! مثل چینی

صاحب اندیشه هرگز نمی میرد و غافل همانا مرده است ! بودا

مردم با شخص ما دوست نیستند با سعادت ما دوست هستند.سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران ناپلئون

ارزش تو به اعمال توست نه به معلوماتت! فمینیست

نگاه محبت آمیز فرزند به پدر و مادر عبادت است! حضرت محمد(ص)

جاهلان حکمت و ادب را خوار می شمارند! سلیمان نبی

بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند گردند! حضرت محمد(ص)

عاقل آنچه را نمی داند نمی گوید نادان نمی داند که چه می گوید!سخنانی زیبا و ارزشمند از پیامبران مثل ترکی

ایمان ندارد کسی که امانتدار نیست! حضرت محمد(ص)

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات