تبلیغات

تبلیغات

گزارشی از طرح امنیت محله محور در تهران ( تصویری )

مجموعه : گالری عکس روز
گزارشی از طرح امنیت محله محور در تهران ( تصویری )
گزارشی از طرح امنیت محله محور در تهران ( تصویری )
كشف سی دی های غیرمجاز
دستگیری اراذل و اوباش
كنترل مدارك موتورسوران در سطح شهر
كشف لباس های مسروقه توسط پلیس
كشف سی دی های غیرمجاز
دستگیری اراذل و اوباش توسط پلیس
دستگیری اراذل و اوباش توسط پلیس
دستگیری اراذل و اوباش توسط پلیس
دستگیری اراذل و اوباش توسط پلیس
سردار حسین ساجدی‌نیا فرمانده انتظامی تهران بزرگ
 
 
 

تبلیغات