تبلیغات

تبلیغات

کارت های اعتباری یا Credit Card

مجموعه : دانش و فناوری
کارت های اعتباری یا Credit Card

امروزه کارت های اعتباری یا Credit Card جزو جدانشدنی از دنیای دادو ستد است و دیگر دارد جایگزین اسکناس و شیوه های قدیمی می شود . اما همین کارت های اعتباری انواع و اقسا مختلف دارند و بعضا کسانی که یک دو جین از این کارت ها دارند . اما یک راه حل مناسب برای اینکه چندین و چند کارت همراه نداشته باشید ، All-In-One Credit Card می باشد.

این کارت اعتباری با طراحی و تکنولوژی پیشرفته این امکان را فراهم می کند تا اطلاعات کارت های اعتباری را از طریق رابط USB تعبیه شده در آن دریافت کند و برای انتخاب نوع کارت اعتباری از طریق چرخاندن غلطک تعبیه شده استفاده می شود و به راحتی از هر جا که خرید صورت میگیرد می توان پول آن را پرداخت کرد. و نیز فاکتور مبالغ پرداخت شده را بر صفحه نمایش این کارت مشاهده کرد.

 کارت های اعتباری یا Credit Card
 
 کارت های اعتباری یا Credit Card
 
 

تبلیغات