تبلیغات

تبلیغات

جنینی 18 هفته ای با ۱۴ سانتیمتر طول ( تصویری )

مجموعه : مجله خبری
جنینی 18 هفته ای با ۱۴ سانتیمتر طول ( تصویری )

جنینی 18 هفته ای با ۱۴ سانتیمتر طول که می تواند
صداهای جهان خارج را تشخیص دهد

کد خبر : ۰۱۳۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳ مهر ۱۳۸۸

لنارت
نیلسون از عکاسان مشهوری است که
کتاب مشهور "کودکی به دنیا می آید" به
همراه عکسهایی شگفت انگیز از جنین قبل از
متولد شدن توسط وی منتشر شده
است.

 

انتشار
آثار وی در مجله لایف سال ۱۹۶۵ باعث به فروش رفتن هشت میلیون

نسخه از این مجله شد.

 

وی برخی از
آثار شگفت انگیز خود را با کمک لنز ماکرو و
برخی دیگر را با کمک اندوسکوپ به ثبت رسانده
است.

 

همچنین
فناوری
میکروسکوپهای
الکترونی به وی در ثبت تصاویر بسیار کوچک کمک فراوانی کرده
است.

 

عکس زیر : جنینی 18 هفته ای با ۱۴ سانتیمتر
طول که می تواند صداهای جهان خارج را تشخیص دهد

 
 

تبلیغات