تبلیغات

تبلیغات

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

مجموعه : گالری عکس روز
گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

اینجا اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکاس. در نگاه اول من هم دلم خواست برای سفری کوتاه هم که شده به این محل بروم و دستی بر اتش برم ولی چرا چنین محلی با چنین امکانات خیره کننده ای ساخته شده، ان هم با مجوز ورود کودکان بالای ۱۲ سال.

هر کشوری با توجه به سیاست های خود اقدام به آموزش و پرورش کودکان کشورش می کند. افغان ها به یک نوع امریکا به نوعی دیگر.

اما هدف چیست؟ داشتن ارتشی بزرگ و آماده که از همان کودکی با خشونت آشنا باشد.

چرا با وجود امار بالای مرگ بر اثر شلیک گلوله در امریکا هنوز سیاست حمل اسلحه تغییر نکرده؟ چون نیاز به سربازانی آموزش دیده همیشه احساس می شود.

البته شاید هم اینا دارن به دستور پیامبر گرامی ما حضرت محمد (ص) عمل میکنند که میفرماید به فرزندان خود تیراندازی سوارکاری و شنا آموزش دهید.

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

گزارشی تصویری از اردوگاه تفریحی نظامی واقع در اریزونای امریکا

a