تبلیغات

تبلیغات

مخالفان از دولت ساركوزی شكایت كردند

مجموعه : مجله خبری
مخالفان از دولت ساركوزی شكایت كردند
احزاب و گروه های سیاسی چپگرای مخالف دولت فرانسه پس از حدود یك ماه سازماندهی اعتراض، اعتصاب و تظاهرات چند میلیونی در مخالفت با تصمیمات دولت نیكلا ساركوزی در عرصه اجتماعی و اقتصادی، به شورای عالی قانونگزاری این كشور به عنوان نهاد عالی شكایت كردند. 
به گزارش ایرنا، روسای اتحادیه و سندیكاهای بزرگ فرانسه نیز از مدت ها پیش با رهبران مخالف دولت همصدا شده اند.
مخالفان اعلام كرده اند برخی مفاد لایحه تغییر نظام بازنشستگی از جمله افزایش سن بازنشستگی از 60 به 62 سال با قانون اساسی منطبق نیست.
رهبران مخالف معتقدند این لایحه جنجال آفرین در بسیاری موارد ناعادلانه بوده و حقوق زنان و سالخوردگان را نادیده گرفته است.
معترضان همچنین هدف اعطای برخی امتیازها توسط دولت بویژه به زنان را كاستن از حجم فشارها و انتقادهای مردمی و حزبی ارزیابی كرده اند اما این موضوع حتی نتوانست مخالفان را راضی كند و مخالفت ها بگونه های متفاوت نیز همچنان ادامه دارد.
این طرح كه پس از مدت ها بحث و مناقشه میان مخالفان و موافقان، سرانجام به تصویب سنا و مجلس ملی فرانسه رسید قراراست ظرف چند روز آینده با امضا ساركوزی به عنوان رییس جمهور نهایی و به اجرا گذاشته شود.
براساس مفاد این لایحه، سن بازنشستگی از 60 به 62 سال و برخورداری كامل از حقوق بازنشستگی نیز از 65 به 67 سال افزایش می یابد.
اگرچه ظاهرا فضای عمومی پیرامون موضوع با فروكش كردن تظاهرات خیابانی تا حدودی عادی و اعتصاب ها شكسته شده است، ولی سران و رهبران اتحادیه های بزرگ شغلی و چپگرایان بر ادامه مخالفت با برنامه ها و سیاست های دولت ساركوزی تاكید می كنند.
در همین چارچوب، روسای اتحادیه های بزرگ كارگری ششم نوامبر (15 آبان ماه) را روز عمومی اعتراض شهروندان تعیین كرده و از اقشار جامعه نیز خواسته اند به این برنامه اعتراضی بپیوندند.
در هفتمین تظاهرات سراسری كه پنجم آبان ماه حتی در دورترین نقاط فرانسه برگزار شد، حدود دو میلیون نفر شركت داشتند كه كمتر از قبل ارزیابی شد.
 

تبلیغات