تبلیغات

تبلیغات

سخنانی زیبا از حضرت رضا علیه السلام

– دوست هر کس عقل اوست و نادانى اش دشمن اوست .
– اظهار دوستى با مردم نصف عقل است .
– هر کسى که از نعمتى برخوردار است بر او واجب است که در زندگى افراد خانواده خود گشایشى فراهم کند.
– از حضرت رضا علیه السلام درباره توکل پرسیدند، فرمود: توکل این است که جز از خدا از دیگر کسى نترسى .
 
کمک تو به ناتوان بهتر از صدقه دادن است .
– سزاوار است مردم در مورد افراد عائله خود تسهیلات لازم را فراهم نمایند و رفتار آنان طورى نباشد که اعضاى خانواده آرزومند مرگ سرپرست خود باشند.
– بکوشید اوقات شبانه روزتان به چهار بخش تقسیم شود: قسمتى مخصوص عبادت و راز و نیاز با پروردگار – ساعتى براى تاءمین امور زندگى – بخشى خاص معاشرت با دوستان مورد اعتمادى که عیبهایتان را به شما باز گویند و در دوستى خالص باشند. ساعاتى را هم به استراحت و بهره مندى از تفریحات سالم و لذتهاى مشروع بگذرانید؛ چه استفاده مطلوب از این قسمت شما را بر انجام دادن آن سه بخش دیگر توانایى خواهد بخشید.
– در بر آوردن نیازمندیهاى افراد با ایمان و شادمان ساختن و دفع و رفع ناگواریهایشان نهایت کوشش را بکار برید و بدانید که هیچ عملى نزد پروردگار متعال ، بعد از انجام دادن فرائض و واجبات ، بهتر از شادمان کردن افراد مؤ من نیست .
– خبر و خوبى را نسبت به هر اهل و نااهلى روا دار؛ اگر کسى در خور و شایسته آن خوبى بود که بود، اگر نبود تو خود لایق و سزاوار آنى .
– هیچ پرهیزگار مفیدتر از دورى کردن از محرمات (چیزهاى حرام ) و خوددارى از آزار رساندن به افراد مؤ من نیست .

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

a