تبلیغات

تبلیغات

حمله به ایران فاجعه آور است

مجموعه : مجله خبری
به گزارش روزنامه السفیر چاپ لبنان، وی ادامه داد: بروز جنگ به دلیل برنامه هسته‌یی ایران نه تنها یك مصیبت بلكه یك فاجعه خواهد بود. علاوه برآن زمان را برای اجرای روند صلح در منطقه به عقب برمی‌گرداند.
رییس سابق سازمان اطلاعات عربستان با هشدار به واشنگتن نسبت به هرگونه حمله علیه تهران گفت: حمله به ایران موجب بروز "فاجعه" در منطقه خواهد شد.

به گزارش ایسنا امیر تركی الفیصل در سخنانی درباره روند صلح در موسسه بین‌المللی كارنگی در واشنگتن با این ادعا كه «كسی منكر این مساله نیست كه یك كشور هسته‌یی خطر اصلی برای جهان به شمار می‌رود» ادامه داد: اما این مساله كه آمریكا به منظور حمایت از روند صلح میان اسراییلی‌ها و فلسطینی‌ها اقدام نظامی علیه ایران انجام دهد همانند چیدن سیب از درخت از طریق قطع كردن درخت است.

به گزارش روزنامه السفیر چاپ لبنان، وی ادامه داد: بروز جنگ به دلیل برنامه هسته‌یی ایران نه تنها یك مصیبت بلكه یك فاجعه خواهد بود. علاوه برآن زمان را برای اجرای روند صلح در منطقه به عقب برمی‌گرداند.

سفیر سابق عربستان در آمریكا در ادامه عملكرد ایران در برنامه هسته‌یی‌اش را قابل انتقاد دانست.

 

تبلیغات