تبلیغات

تبلیغات

چگونه کارمندی نمونه باشیم

چگونه کارمندی نمونه باشیم

 

شاید موضوع این مقاله به نظر کمی ناآشنا باشد اما از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده و کارفرمایان برای آن ارزش بیشائبهای قائل هستند. افرادی هم پیدا میشوند که از ارزش و اهمیت یک کارمند خوب بیخبر هستند و نمیدانند که چنین اشخاصی تا چه اندازه نادر و کمیاب هستند.


آزادی در سایه امنیت شغلی یکی از مقولههای ارزشمند در حیطه کاری، امنیت شغلی است. این امر هم برای تامین کارمندان و هم برای زنده نگه داشتن حس وظیفهشناسی آنها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار میباشد؛ اما از سوی دیگر گاهی اوقات اتفاق میافتد که این امر مهم در نظر کارفرما جایگاه ویژه خود را از دست میدهد. در این مواقع دو راه مختلف وجود دارد: یا کار خودتان را خراب کنید؛ یا به انجام وظیفه ابهامآمیز آن هم در حیطه محدود کاری خود اکتفا کنید.


برای اجرای روش دوم به عنوان مثال میتوانید از موارد پیش پا افتاده زیر شروع کنید: برای نرمافزارهای شخصی خود که در شرکت استفاده میکنید، رمز عبور بگذارید؛ سیستم شلوغی طراحی کنید که فقط خودتان از آن سر در میآورید و ارتباط با مشتریان را خودتان دنبال کنید؛ البته باید در عین حال همواره در نظر داشته باشید که تمام حقههای ذکر شده، تنها برای مدتزمان کوتاهی قادر به اعمال قدرت است و پس از سپری شدن بازه زمانی معین، مجبور میشوید که تمام رشتههای خودتان را با دست خودتان تبدیل به پنبه کنید! اما باز هم تصور من این است که اگر روش دوم را انتخاب کنید، خیلی بهتر از این است که از همان ابتدا تمام کارها را در جهت عکس انجام دهید. اگر به جایی رسیدید که کارفرما به شما گفت دیگر نیازی به سمت شغلی شما در شرکت نیست و یا با اینکه شما به «خوبی» از عهده همه کارها بر میآیید اما به دلیل مسائل مالی، مجبور به خداحافظی از شما هستیم، آن وقت است که میتوانید مراعات هیچ چیز را نکنید و به سیم آخر بزنید. کارفرمایی که ارزش یک کارمند ممتاز را نمیداند، همان بهتر که اطرافش را یکسری کارگران متملق و چاپلوس پر کنند.


اگر شما جزو آن دسته از کارمندهای متمایز و منحصر به فرد هستید، اعتماد به نفس داشته باشید و مطمئن باشید که ارزشتان خیلی بیشتر از اینهاست و قطعاً میتوانید شغل بهتری در شرکت معتبرتری، پیدا کنید. از سوی دیگر همواره باید به این نکته هم توجه داشته باشید که با روند رو به رشد تکنولوژی در قرن اخیر، این امکان وجود دارد که تواناییهاییتان پس از گذشت چند سال منسوخ شوند. باید فرد پویایی باشید، همیشه به این قضیه فکر کنید که دلیل اخراجنشدنتان، در ارزش و اعتبار شخصی‌‌تان نهفته است. اگر تمام کارهایتان را روی یک برنامهریزی مشخص انجام دهید، روزی فرامیرسد که روسای بالامقام از راه میرسند و تنها کسی را که شایسته ترفیع رتبه میبینند، شما هستید. پیروی از قوانین یکی دیگر از جنبههای یک کارمند خوب، پیروی از قوانین از پیش تعیین شده شرکت میباشد. اگر قوانین شرکت با عقاید شما همخوانی نداشتند، یا میتوانید خیلی مودبانه و رسمی با آنها برخورد کنید و یا از آنها دنبالهروی کرده ولی در عین حال دنبال کار دیگری هم بگردید.

سعی کنید هیچ گاه آشکارا، قوانین شرکت را زیر پا نگذارید، چرا که با انجام این کار، خود را در دردسر بزرگی می ا ندازید.
محیط کار شما، فقط مکانی نیست که به واسطه آن امرارمعاش میکنید، بلکه یک محیط کاملاً اجتماعی است که دارای اصول بنیادین خاص خود است. نامرتب نباشید میز خود را همیشه تمیز و مرتب نگاه دارید و روی آن وسایلی را قرار دهید که در ذهنتان معانی خاصی را تداعی میکنند. میتوانید عکسی از خانواده و یا دوستان خود را بر روی میزتان بگذارید. البته آنقدر عکس نگذارید که میزتان تبدیل به یک آلبوم خانوادگی شود. اگر روی میز کارتان تمیز و مرتب باشد، نشان میدهید که خودتان نیز فرد سازمان یافته و منظمی هستید. دفتر کار و یا میزتان یک بیلبورد تمام نما از شخصیت شغلیتان است و بهطور کامل نشان میدهد که چرا کارفرما «شما» را برای انجام چنین کاری استخدام نموده و بهطور ماهانه به شما دستمزد میدهد. رفتار و انضباط شما باید ارزش شما را در نظر کارفرما افزایش دهد. لوح تقدیر، نشان افتخار و گواهینامههای مختلف نیز در این زمینه کمک شایان ذکری به شمار میروند.


زود بیایید و زود بروید عادات ساعتی شما نیز میتواند از شما یک کارمند نمونه بسازند. سعی کنید همیشه سر و وضع مرتبی داشته باشید، در زمان مقرر وارد دفتر بشوید و در موقع معین نیز آنجا را ترک نمایید. بهتر است صبحها خودتان را پر انرژی نشان دهید. عدهای تصور میکنند اگر تا دیر وقت بایستند و کار کنند، بازده بالاتری خواهند داشت. اعتقاد ما این است که همان ۸ساعت کار مفید در طول روز کافی است؛ میتوانید بقیه اوقات خود را صرف خانواده کنید. در هر صورت حق انتخاب با شماست.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات