تبلیغات

تبلیغات

چرا ایمیل های forward شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)

مجموعه : مطالب طنز
چرا ایمیل های forward  شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)


Sometimes, we wonder why
friends keep forwarding emails to
us without writing a word,
maybe this could explain

کاهی اوقات متعجب میشویم که چرا دوستانمان برایمان ایمیل فوروارد میکنند
بدون آنکه هیچ متنی درآن درج کنند.
شاید بتوان دلیل آنرا اینگونه بیان کرد:

چرا ایمیل های forward شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)
When you are very busy,
but still want to keep in touch,
guess what you do – you forward emails!

وقتی خیلی مشغله دارید
اما دلتان میخواهد با دوستانتان در تماس باشید
حدس بزن چکار می کنید…… برایشان ایمیل فوروارد می کنید

چرا ایمیل های forward شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)
When you have nothing to say,
but still want to keep in contact,
you forward emails!

وقتی حرفی برای گفتن ندارید
اما دلتان میخواهد با دوستانتان در تماس باشید
برایشان ایمیل فوروارد می کنید

چرا ایمیل های forward شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)
When you have something to say,
but don"t know what,
and don"t know how,
you forward emails!

وقتی حرفی برای گفتن دارید
اما نمی دانید چه حرفی
و چگونه بگویید
برایشان ایمیل فوروارد می کنید

چرا ایمیل های forward شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)
Please Send This To Your Friends
To Let Them Know
You"re Thinking About Them.
just an email, but that…

پس عزیزان من
زین پس اگر ایمیلی از من دریافت کردید
فکر نکنید آنها فقط یک ایمیل فوروارد شده است

چرا ایمیل های forward شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)
I Have Thought
of You Today!

بدین معناست که من امروز به یاد شما بوده ام

چرا ایمیل های forward شده دریافت میکنید؟ !!!! ( طنز تصویری)

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات