تبلیغات

تبلیغات

چرا كودك شما لوس هست؟

چرا كودك شما لوس هست؟
 
 
فراموش نكنید روش تربیتی ذهن والدین در سال‌های نخستین كودك برای همیشه در ذهن وی نقش می‌بندد و اگر شما در سنین كودكی لغزشی را از هر نظر در تربیت كودكتان مرتكب شوید،

چرا كودك شما لوس می شود؟

 

باید تجربه اش كنی تا بدانی وجودیك فرزند دختر یا پسر چه موهبتی است كه خداوند به تو عطا كرده است اما بسیاری از والدین به دلیل نداشتن تجربه تربیت فرزند پس از مدتی بچه هایی لوس و غیرقابل تحمل را تحویل جامعه می دهند كه هیچ كس تحمل لحظه ای همنشینی با این نوع كودكان را ندارد.

 

فراموش نكنید روش تربیتی ذهن والدین در سال های نخستین كودك برای همیشه در ذهن وی نقش می بندد و اگر شما در سنین كودكی لغزشی را از هر نظر در تربیت كودكتان مرتكب شوید، جبرانش خیلی مشكل خواهد بود.

 

یكی از مهم ترین علل لوس شدن كودكان پاسخ همیشه مثبت والدین به خواسته های كودك است. این كه شما منطقی یا غیرمنطقی به همه نیازهای كودكتان پاسخ آری بدهید، كمترین عارضه اش لوس شدن كودك است. بیشتر اوقات لازم است مقتدرانه جلوی خواسته كودكتان بایستید و به او بفهمانید كه صلاح همه امور را شما باید تشخیص دهید و او هم باید به این نكته ایمان و اعتقاد داشته باشد.

 

محبت بی حد و حصر هم از جمله علل دیگر لوس شدن كودك است. این كه شما در هیچ حالتی عصبانی نشوید و همه كارهای كودكتان را تایید كنید. واژه عصبانیت به آن معنا نیست كه شما كودك خود را به دنبال عصبانیت تنبیه كنید ولی آیا همه رفتارهای كودكتان اصولی و صحیح است؟ قطعا این طور نیست از این رو باید این شما باشید كه با واكنش های منطقی و بجای خود به كودك بفهمانید كه رفتار هنجار و ناهنجار در محیط خانه و بیرون از آن به چه مفهوم است.

 

عدم هماهنگی بین رفتار مادر و پدر نیز از جمله علل لوس شدن كودك است؛ این كه كودك بفهمد رفتاری مورد تایید مادر است اما پدر از آن خوشش نمی آید، همین نكته سبب می شود كه او در برخورد با این تناقض، رفتاری لوس گونه و مصنوعی پیش گیرد تا به اهداف خود در خانه و بیرون از خانه برسد. از این رو هماهنگی بین والدین در تربیت فرزندان اینجاست كه خودنمایی می كند.

 

همچنین فراموش نكنید كه تشویق ها و تنبیه ها باید بجا و اصولی باشد. در خیلی اوقات كودك می آموزد كه یك لبخند پدر یا مادر برایش خیلی بیشتر از هزار جایزه ارزش دارد و از همین روست كه شما می توانید با تشویق ها و تنبیه های منطقی جلوی رفتارهای اشتباه كودكتان را بگیرید و این موضوع قطعا از لوس شدن وی پیشگیری می كند.

منبع : jamejamonline.ir

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات