تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

چطوری میشه باک 37 لیتری را 48 لیتر بنزین توش ریخت ؟

مجموعه : مجله خبری
این شهروند تهرانی علت این حرکت را پر کردن هوا در مخزن جایگاه و پمپ ها عنوان کرد.
یکی از شهروندان تهرانی به پراید خود که ظرفیتش 37 لیتر است 48 لیتر بنزین زد.

یکی از کابران رجانیوز در تماس با این سایت خبری با ابراز گلایه از یکی از جایگاه های پمپ بنزین در تهران عنوان کرد که در ساعت 9:45 صبح امروز با حضور در یکی از جایگاهای پمپ بنزین برای دریافت بنزین مراجعه کردم که بعد زدن بنزین به خورو متوجه عدد لیتر دریافتی شدم که 48 لیتر را نشان می داد.

این شهروند تهرانی عنوان کرد که با این حال باز هم باک بنزین خودرو کامل پر نشده است و در اعتراض با مسئول جایگاه هیچ پاسخی دریافت نکرده است.

این شهروند تهرانی علت این حرکت را پر کردن هوا در مخزن جایگاه و پمپ ها عنوان کرد.

 

تبلیغات