تبلیغات

تبلیغات

دنیا شگفت انگیز اتحاد مورچه ها ( تصویری)

دنیا شگفت انگیز اتحاد مورچه ها ( تصویری)

مورچه ها موجوداتی باهوش، سختکوش ، جنگجو، با مسوولیت و فداکار برای گروهشان هستند. سراسر زندگی مورچه ها در تلاش سپری می شود. شیوه زندگی مورچه ها از هرگونه ای که باشند تقریبا مشابه است. همه آنها اعم از مورچه های سرباز یا کارگر در خدمت جامعه و بقای کلنی خود هستند.گزارش کوتاه تصویری از دنیای شگفت انگیز مورچه ها. 6 مرداد 89. منبع: مگزین نتور.گزارش : بهرام افتخاری.

 

دنیا شگفت انگیز اتحاد مورچه ها ( تصویری)

تبلیغات