تبلیغات

تبلیغات

هنرمند بیکار و با حوصله دیدی ؟

هنرمند بیکار و با حوصله دیدی ؟

هنرمند بیکار و با حوصله دیدی ؟ 

 

حتما برای شما هم پیش آمده که در سطح معابر و روی سنگ فرش ها، آسفالت ها و موازییک آدامس های جویده شده و چسبیده شده را دیده اید، که به دلیل راه رفتن افراد روی آنها رنگشان سیاه میشود و جلوه بدی را از خود به جای میگذارند. آقای Ben Wilson به ایشان میگن هنرمند ( از نظر من بیکارهنرمند بیکار و با حوصله دیدی ؟ )  روی آنها نقاشی های زیبایی کرده است که جلوه زیبایی به خود گرفته اند! نظر شما چیست ؟!

تبلیغات