تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آماری از تعداد کاربران اینترنت !!

مجموعه : دنیای آنلاین
آماری از تعداد کاربران اینترنت !!
جداول رتبه کشورها در آمار کاربر اینترنت
جام جم آنلاین: تعداد کاربران اینترنت در ایران همچنان در حال افزایش است زیرا بر اساس جدیدترین آمار منتشر شده تعداد کاربران ایرانی نسبت به سال گذشته یک میلیون نفر افزایش داشته است و ایران همچنان در صدر کشورهای خاورمیانه است.
 

به گزارش مهر ، بر اساس آمار سال 2009 این وب سایت، تعداد کاربران ایرانی اینترنت 32 میلیون و 200 هزار نفر اعلام شده بود در حالی که در سال 2010 این میزان با یک میلیون نفر افزایش به 33 میلیون و 200 هزار نفر رسیده است.

جدول وضعیت کاربران اینترنت در ایران

 

ردیف سال تعداد کاربران اینترنت در ایران
1 2009  32 میلیون و 200 هزار نفر
2 2010 33 میلیون و 200 هزار نفر

بر اساس گزارش این وب سایت، در حال حاضر، خاورمیانه که 3.1 درصد از جمعیت جهان را به خود اختصاص داده، 63 میلیون و 240 هزار و 946 نفر کاربر دارد که 33 میلیون نفر از این میان به کشور ایران اختصاص دارند. این به آن معنی است که ایران در میان دیگر کشورهای خاورمیانه از نظر تعداد کاربران اینترنت همچنان در بالاترین رتبه قرار دارد.

عربستان با داشتن 7.7 میلیون نفر کاربر، اسرائیل با 5.3 میلیون نفر کاربر، سوریه با 3.6 میلیون نفر و امارات با 2.9 میلیون نفر کاربر پس از ایران، دارای بیشترین کاربران اینترنتی خاورمیانه هستند. در مقابل عراق با داشتن 325 هزار کاربر در آخرین رتبه از فهرست تعداد کاربران کشورهای خاورمیانه ایستاده است.

جدول رتبه کشورها از نظر تعداد کاربر اینترنت در خاورمیانه

 

ردیف منطقه یا کشور تعداد کاربران اینترنت رتبه
1 ایران 33 میلیون نفر اول در خاورمیانه
2 عربستان  7.7 میلیون نفر دوم در خاورمیانه
3 رژیم اشغالگر قدس 5.3 میلیون نفر سوم در خاورمیانه
4 سوریه  3.6 میلیون نفر چهارم در خاورمیانه
5 امارات 2.9 میلیون نفر پنجم در خاورمیانه
 
  عراق   325 هزار کاربر   آخر در خاورمیانه 

در مقیاس قاره ای تعداد کاربران اینترنت، قاره آسیا با داشتن 825 میلیون و 94 هزار و 396 کاربر در رتبه اول، قاره اروپا با 475 میلیون و 69 هزار و 448 کاربر در رتبه دوم، آمریکای شمالی با 266 میلیون و 224 هزار و 500 کاربر در رتبه سوم، آمریکای لاتین و کارائیب با 204 میلیون و 689 هزار و 836 کاربر در رتبه چهارم، آفریقا با 110 میلیون و 931 هزار و 700 کاربر در رتبه پنجم، خاورمیانه با داشتن 63 میلیون و 240 هزار و 946 کاربر در رتبه ششم و اقیانوسیه با 21 میلیون و 263 هزار و 990 کاربر در رتبه آخر قرار دارند.

جدول رتبه مناطق مختلف دنیا از نظر تعداد کاربر اینترنت

 

ردیف منطقه یا کشور تعداد کاربران اینترنت رتبه
1 آسیا 825 میلیون و 94 هزار و 396 کاربر اول
2 اروپا   475 میلیون و 69 هزار و 448 کاربر دوم
3 آمریکای شمالی 266 میلیون و 224 هزار و 500 کاربر سوم
4 آمریکای لاتین و کارائیب 204 میلیون و 689 هزار و 836 کاربر چهارم
5 آفریقا 110 میلیون و 931 هزار و 700 کاربر پنجم
6 خاورمیانه 63 میلیون و 240 هزار و 946 کاربر ششم
7 اقیانوسیه 21 میلیون و 263 هزار و 990 کاربر هفتم

نیجریه در آفریقا با 43 میلیون کاربر، چین در آسیا با 420 میلیون کاربر، آلمان در اروپا با 65 میلیون کاربر، ایران در خاورمیانه با 33 میلیون کاربر، ایالات متحده آمریکا با 239 میلیون کاربر، برزیل در آمریکای لاتین با 75 میلیون کاربر و استرالیا در اقیانوسیه با داشتن 17 میلیون کاربر، کشورها و مناطقی از جهان هستند که بیشترین تعداد کاربران اینترنت را به خود اختصاص داده اند.

جدول برترین کشورها از لحاظ تعداد کاربر اینترنت در مناطق هفت گانه دنیا

 

نام کشور منطقه یا کشور تعداد کاربران اینترنت رتبه
نیجریه آفریقا 43 میلیون کاربر اول در آفریقا
چین آسیا 420 میلیون کاربر اول در آسیا
آلمان اروپا 65 میلیون کاربر اول در اروپا
ایران خاورمیانه 33 میلیون کاربر اول در خاورمیانه
آمریکا آمریکای شمالی 239 میلیون کاربر اول در آمریکای شمالی
برزیل آمریکای لاتین 75 میلیون کاربر اول در آمریکای لاتین
استرالیا اقیانوسیه 17 میلیون کاربر اول در اقیانوسیه

 بر اساس آمار وب سایت Internet World State، در حال حاضر و با توجه به تخمین هایی که از جمعیت کل جهان در اختیار است از نزدیک به 7 میلیارد نفر (6,845,609,960) جمعیت کل جهان تنها یک میلیارد و 966 میلیون و 514 هزار و 816 نفر به اینترنت دسترسی دارند. این رقم با وجود اینکه بر اساس اصل جهانی بودن شبکه اینترنت چندان امیدوار کننده نیست اما نشان می دهد طی یک دهه گذشته تعداد کاربران اینترنت در حدود یک میلیارد و 250 میلیون نفر افزایش پیدا کرده است.

در این آمار خبری ار کیفیت اینترنت نیست…

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات