تبلیغات

تبلیغات

فستیوال مجسمه های زنده در اسپانیا ( تصویری)

فستیوال مجسمه های زنده در اسپانیا ( تصویری)

تصاویر زیر متعلق به یک خیابان در اسپانیا میباشد که در فستیوال های سالیانه ای که برگزارد میشود اشخاص مختلف خود را به صورت مجسمه در میاورند و برای ساعت ها به یک حالت و بدون حرکت می ایستند. آنها در مقابل این کار زیبا توسط شهروندان و توریست ها مبالغی را به صورت هدیه دریافت میکنند.

 

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

http://www.taknaz.ir/news_cats_73.html

 

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات