تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

وصیت نامه صدام حسین دیکتاتور عراق

مجموعه : مجله خبری
وصیت نامه صدام حسین دیکتاتور عراق
 
 به گزارش پایگاه خبری ایران و اعراب، وصیت نامه دیکتاتور سابق عراق در تاریخ ۲۶ دسامبر یعنی سه روز قبل از اعدام وی نگاشته شده و مخاطب آن عام و مردم عراق هستند. صدام از مردم کشور خود در این وصیت نامه خواسته است تا بغض و کینه را کنار گذشته و سعی در شناخت دشمن واقعی که به مردم خسارت وارد کرده داشته باشند.

او خطاب به مردم عراق ادامه داده است: شما در گذشته نزدیک زیر پرچم وطن به رنگ عراق بزرگ در عزت و امنیت زندگی می کردید. اکنون دشمنان کشور شما اشغالگران و فارس ها هستند. اما صفای وحدت شما است که مانع به بندکشیدنتان توسط دشمنان می شود. دشمن تبر کینه را همیشه به عراق می زند و تنها عراقی هایی که عشق وطن ندارند و قلب هایشان خالی از محبت و یا مملو از کینه ای است که کینه ورزان در ایران آن را پرکرده اند به دشمن پاسخ مثبت می دهند.

وصیت نامه کوتاه صدام بیشتر جنبه شعاری و خطاب گونه دارد. او در روزهای پایان عمر خویش و در این وصیت نامه همچنان خود را در مقام رهبری فداکار می بیند که جان خود را فدا کرده و “شهادت” در انتظار اوست. وی در این وصیت نامه هنگامی که از دوران عزت و امنیت عراق نام می برد به گذشته نزدیک تاریخ عراق و مخصوصا کودتای سفید (به تعبیر وی انقلاب شکوهمند۱۷ژوئیه) ۱۹۶۸ اشاره می کند.

در سال ۱۹۶۸یک کودتای بدون خونریزی از طرف حزب بعث به رهبری «احمد حسن البکر»، رژیم عارف را سرنگون ساخت و با تشکیل یک شورای فرماندهی انقلاب در تیر ماه ۱۹۶۸ قدرت را در دست گرفت، حسن البکر رئیس جمهور شد ولی «صدام حسین» قدرت اصلی را در دست داشت، حسن البکر در ۱۹۷۹استعفاء داد و صدام حسین رئیس جمهور عراق شد.

پرتال آفتاب

 دیکتاتور  را باید کشت مرگ بر صدام خون آشام …مرگ بر تمام دشنمان ایران عزیز

 

تبلیغات