تبلیغات

تبلیغات

ذهن سرگردان فرد موجب غمگینی می شود

ذهن سرگردان فرد  موجب غمگینی می شود
 
 ذهن پریشان و سرگردان با افكار درهم ریخته می تواند سبب غمگینی و افسردگی شود.

برخی از كارشناسان و متخصصان می گویند: تمركز ذهنی كلید موفقیت در كارها است و این بار روانپزشكان تاكید كردند كه تمركز ذهن علاوه بر موفقیت، جاده و شاه راهی بسیاری شادمانی و خرسندی است.

به گزارش شبكه خبری سی بی اس نیوز، در عوض افرادی كه ذهنی سرگردان و پریشان دارند از یك غمگینی و افسردگی عمومی رنج می برند.

این روانپزشكان می گویند: ذهن حیوانات به طور كامل تمركز روی هدفی است كه در نظر دارند و از هدفشان دور نمی شود، اما برعكس انسان ها در كارهای روزانه حداقل ۴۷ درصد از ذهنشان پریشان و سرگردان است و روی كاری كه انجام می دهند، متمركز نیست.

به نظر می رسد كه این سرگردانی ذهنی تاثیر بسیار شدیدی روی سلامت احساسی انسان ها دارد.

روانپزشكان هاروارد تاكید كردند: ذهن انسان یك ذهن سرگردان است و ذهن سرگردان غمگین است.

آن ها تصریح كردند: افراد در هنگام عشق ورزیدن، ورزش كردن و گفت وگو شاد هستند و برعكس هنگام استفاده از رایانه و استراحت غمگین ترین حالت را دارند. اگر به ذهن اجازه پرسه زدن بدهید، باعث نگرانی شما می شود و شادی را از شما سلب می كند.

 خبرگزارى ایسنا
 

تبلیغات