تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

پسته ایرانی انگشت نگاری DNA می شود

مجموعه : مجله خبری

پسته ایرانی انگشت نگاری DNA می شود

اخیرا سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی روشی را با عنوان "انگشت نگاری DNA " معرفی كرد كه توسط آن امكان انگشت نگاری ارقام مهم زراعی پسته ایران وجود دارد. از نظر كارشناسان این روش می تواند كمك ارزنده ای برای پسته كاران و همچنین سایر محصولات مهم باشد. در این رابطه با جهانگیر پرهمت معاون وزیر جهاد كشاورزی و رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج كشاورزی گفتگویی كردیم.

– هدف شما از معرفی روش "انگشت نگاری DNA " چیست؟

پرهمت: یكی از معضلات مهم باغداران در خصوص احداث نهالستانهای پسته، نامشخص بودن اصالت ژنتیكی ارقام كشت شده است در بسیاری مواقع، باغداران چندین سال وقت و سرمایه خود را برای كشت یك رقم خاص صرف می كنند در حالی است كه رقم كشت شده رقم مورد نظر نیست و به این ترتیب خسارت جبران ناپذیری به آنها وارد می شود.

– "انگشت نگاری DNA " با چه روشی صورت می گیرد؟ و چه كاربردهایی دارد؟

پرهمت: در حال حاضر با استفاده از روشهای نوین بیوتكنولوژی امكان انگشت نگاری ارقام مهم زراعی پسته ایران بر اساس مولكول DNA تحت عنوان «انگشت نگاری DNA» میسر شده است. با این روش برای محصولات استراتژیك كشور به ویژه پسته شناسنامه دقیق اصالت ژنتیكی تعیین می شود در حالی كه تاكنون ارقام مهم زراعی كشور این شناسنامه ژنتیكی را نداشتند.

– چه اهدافی را دنبال می كنید؟

پرهمت: با این روش تعیین اصالت ژنتیكی محصولات، حفظ حقوق مالكیت معنوی، تولید نهال اصیل و گواهی شده، افزایش تولید در واحد سطح، حفظ ذخایر توارثی و اشتغال زایی محقق خواهد شد.

– چقدر برای كشور اهمیت دارد؟

پرهمت: پسته یكی از مهمترین محصولات كشاورزی كشور است كه از جنبه های مختلف اهمیت فوق العاده ای دارد. ارزش تولید این محصول گرانبها حدود ۱۰ درصد از درآمدهای غیر نفتی كشور را تشكیل می دهد. حدود ۲۵۰هزار خانوار شهری و روستایی كشور كه جمعیتی بالغ بر یك میلیون نفر را شامل می شوند، در تولید این محصول اشتغال دارند. كشور ایران از نظر سطح زیر كشت و میزان پسته تولیدی مقام اول جهان را داراست.همچنین بطور متوسط بیش از ۶۰ درصد از صادرات پسته جهان را كشورمان به خود اختصاص داده است كه معادل ۱۴۰ هزار تن و بیش از ۷۰۰ میلیون دلار است، بنابراین تحقق اهداف یاد شده در مورد پسته می تواند انقلابی بزرگ در تولید این محصول ایجاد كند.

خبرگزاری فارس

 

تبلیغات