تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آمار رشد طلاق 2 برابر ازدواج است

مجموعه : مجله خبری

به گزارش ایلنا، مركز مطالعات راهبردی این سازمان بر اساس مطالعات انجام شده در مورد وضعیت ازدواج و طلاق در استان های مختلف طی سال های ۸۳ تا ۸۸ ، اعلام كرد: اغلب استان ها رشد منفی در ازدواج داشته اند، اما در مجموع در چند سال گذشته نرخ رشد ازدواج در كشور در حال افزایش بوده كه البته میزان رشد آن كم است.

آمار رشد طلاق 2 برابر ازدواج است

مقایسه آمار ۶ ماهه اول سال ۸۸ با سال ۸۹ نشان می دهد كه ازدواج ۳.۲درصد و طلاق ۶.۲ در صد رشد داشته است.

بر اساس آخرین آمار ثبت احوال، امسال نرخ طلاق دو برابر نرخ ازدواج در كل كشور بوده است چنان كه مطالعات انجام شده بر روی نرخ رشد۳.۲ درصدی ازدواج نشان داده است كه در شهرها ازدواج رشد منفی داشته، این در حالی است كه در روستاها شاهد رشد مثبت ۱۱.۸درصدی بودیم كه در مجموع نرخ رشد ۳.۲درصدی ازدواج را در شهر و روستا مشاهده شده است.

بر پایه این گزارش مولفه های مختلفی در مورد دلایل تاخیر ازدواج قابل اشاره است و بر اساس نظرسنجی انجام شده در بین جوانان بر خلاف تصوری كه عوامل اقتصادی را عامل تاخیر ازدواج می دانند، اولین و مهمترین عامل تاخیر ازدواج عوامل فرهنگی است.

همچنین در تحقیقات میدانی صورت گرفته مشخص شده، كه ۲۰.۱ درصد پاسخگویان علت تاخیر در ازدواج را كمی سن می دانند یعنی معتقدند كه سن آنها برای ازدواج كم است. ۱۶.۵درصد ادامه تحصیل را عامل ازدواج نكردن دانسته و در این بین مشكلات اقتصادی در رتبه سوم تاخیر در ازدواج است. بنابراین می توان نتیجه گرفت مشكل اول تاخیر در ازدواج مسایل فرهنگی است.

طبق یافته های دیگر این پژوهش در مورد میزان خواستگاری در بین جوانان، دختران ۶۱درصد سابقه خواستگاری داشتند اما پسرها تنها هفت درصد سابقه خواستگاری در سن ازدواج دارند.

همچنین براساس نظرسنجی انجام شده در شهر تهران مشخص شده كه ۷۲ درصد اولین خواستگاری ها از دختران بین سن۱۶ تا ۲۰ سالگی و ۱۱ درصد نیز قبل از سن ۱۶ سالگی رخ داده است، به این ترتیب ۸۳ درصد اولین خواستگاری ها قبل از سن ۲۰ سالگی رخ داده است. از این رو اغلب خانواده ها یا دختران معتقدند كه سن شان برای ازدواج مناسب نیست.

این عدم پذیرش ازدواج یك عامل فرهنگی در بین خانواده ها محسوب می شود به این معنی كه در ذهن خانواده ها و دختران، ازدواج عاملی مقابل تحصیل جوان است و فرد تصور می كند كه با وجود تحصیل، امكان ازدواج برای شخص میسر نیست كه در نهایت این نوع طرز تفكر منشاء فرهنگی داشته و البته نیازمند تحلیل و بررسی است.

۴۵ درصد طلاق ها با دوستی های قبل از ازدواج در ارتباط هستند

در بخش دیگر این گزارش آمده حدود ۴۵ درصد از طلاق ها به نحوی با آشنایی هنگام ازدواج مرتبط بوده كه به دو روش دوستی یا آشنایی در محل كار و تحصیل واقع شده است. یكی دیگر از مسائلی كه در نظرسنجی موردی طلاق بررسی شده بحث موفقیت خانواده با ازدواج زوج های در آستانه طلاق بوده كه بر اساس آن اغلب ازدواج های منجر به طلاق از ابتدا با مخالفت خانواده روبرو شده است.

هر چه دوره نامزدی طولانی تر باشد امكان وقوع طلاق كمتر است

گزارش حاضر در مورد عوامل پایداری ازدواج نیز مشخص كرد كه هرچه طول مدت نامزدی طولانی تر شود طلاق كاهش می یابد.

براساس این تحقیقات می توان به این نتیجه رسید كه بیشترین عوامل در تاخیر ازدواج و افزایش طلاق در كشور ریشه فرهنگی دارد. از این رو می توان با تقویت عوامل مثبت فرهنگی در ازدواج و خذف موانع منفی، ازدواج به هنگام و پایدار را در خانواده ها و جامعه نهادینه كرد.

بر اساس پژوهش های انجام شده در مورد وضعیت ازدواج حدود ۱۷ میلیون جوان در سن ازدواج در كشور وجود دارند

خبرگزارى ایلنا

 

تبلیغات