تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اقدام عجیب زن تهرانی برای خریدن اتومبیل برای همسرش!!

مجموعه : مجله خبری
اقدام عجیب زن تهرانی برای خریدن اتومبیل برای همسرش!!
زنی به دادگاه خانواده آمد و گفت: می‌خواهم مهریه ۳۱۴ سکه بهار آزادی‌ام را از شوهرم بگیرم تا یک وسیله نقلیه برایش تهیه کنم!
زنی با مراجعه به دادگاه خانواده شهید محلاتی دادخواست مهریه خود را به قاضی یکی از شعب ارائه کرد. این زن در حضور قاضی شعبه ۲۴۵ این مجتمع قضایی خانواده بیان کرد: مهریه‌ام را می‌خواهم تا یک ماشین برای شوهرم بگیرم اما شوهرم به دلیل ترافیک حاضر نیست ماشین بخرد به همین دلیل من می‌خواهم با مهریه‌ام که حقم است برای او این وسیله نقلیه را تهیه کنم.
مرد در دادگاه خانواده حاضر شد و گفت: همسرم بسیار دلسوز است ولی این دلسوزی‌اش را دوست ندارم چرا که هم مهریه ۳۱۴ سکه‌ای خود را از من می‌خواهد و هم وسیله‌ای که من دوست ندارم می‌خواهد برایم تهیه کند.
وی ادامه داد: همسرم باید کمی به نظر و عقاید من اهمیت بدهد و دست از لجبازی و خودخواهی و این دلسوزی‌اش بردارد. زن بار دیگر در مقابل قاضی این شعبه بیان کرد: من باید مهریه‌ام را بگیرم و این وسیله را برای آسایش خود و شوهرم فراهم کنم. قاضی این شعبه مرد را محکوم به پرداخت مهریه زن کرد.
 

تبلیغات