تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

جانشین برای پادشاه عربستان

مجموعه : مجله خبری
جانشین برای پادشاه عربستان
سرویس بین الملل ـ  با ادامه بیماری ولیعهد عربستان و استراحت در مراکش و همچنین انتشار اخبار بیماری عبدالله پادشاه این کشور ، رسانه های منطقه به بررسی آینده سیاسی عربستان سعودی پرداختند.

به گزارش «تابناک»، از آنجا که، «سلطان بن عبدالعزیز» 80 ساله، ولیعهد عربستان، حدود یک سال است که از صحنه سیاسی این کشور دور بوده و «عبدالله» 87 ساله،  پادشاه عربستان سعودی نیز که از سال 2005 به حکومت رسیده، اینروزها دچار بیماری شده و مهمترین مسئولیت خود، یعنی نظارت بر مناسک حج را، به «امیر نایف بن عبدالعزیز»، وزیر کشور واگذار کرده، این موضوع نگرانی مقامات سیاسی عرب را در پی داشته است.

 در همین باره هر چند، امروز بسیاری از رسانه های عربی به این موضوع و تحلیل آینده سیاسی عربستان پرداختند اما، روزنامه «القدس العربی»، با طول و تفصیل و بیشتری موضوع یاد دشه را پیگیری کرده است. این روزنامه عربی نوشت:  در چند روز گذشته «حسنی مبارک»، رئیس جمهور مصر ، «حمد بن عیسی»، پادشاه بحرین و «علی عبدالله صالح»، رئیس جمهور یمن با تماس تلفنی با پادشاه عربستان جویای احوال او شده و خبرگزاری ها از ترافیک تماس تلفنی مقامات سیاسی عرب برای مطلع شدن از احوال «ملک عبدالله» خبر داده اند. اهمیت این موضوع آن است که، پادشاه کنونی عربستان، آخرین بازمانده از فرزندان «عبدالعزیز آل سعود» است که بر اساس وصیت باید بر عربستان حکومت می کردند و با درگذشت «عبدالله» انتظار می روید که خاندان پادشاهی این کشور با خلاء جانشینی مواجه شوند.

این روزنامه می افزاید: برادران ناتنی پادشاه عربستان که سال هاست مترصد این وضعیت هستند، از این پس فعال تر شده و گفته می شود که «امیر طلال بن عبدالعزیز»، که فعال ترین چهره ناراضی خاندان سعودی است، خود را برای ورود به چالش جانشینی پادشاهی عربستان آماده می کند. عبدالله پادشاه عربستان در سال 2006 با پیشدستی در این خصوص گروهی را متشکل از 35 امیر خاندان سعودی تشکیل داد و از آن ها خواست برای آینده خاندان سلطنت و حکومت برنامه ارائه دهند به هر حال پروژه جانشینی پادشاهی در عربستان کلید خورده و هر چند برگزاری مراسم حج در عربستان، اخبار این پروژه سیاسی در منطقه را تحت الشعاع قرار داده است، بزودی با پایان یافتن مراسم حج ، موضوع روند سیاسی جانشین در عربستان ، مهم ترین بحث روز منطقه خواهد شد.

 

تبلیغات