تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تأثیرصدای زنان روی رشد گیاهان

مجموعه : علمی
تأثیرصدای زنان روی رشد گیاهان

تأثیرصدای زنان روی رشد گیاهان

 

 

بر اساس آزمایشی یک ماهه روی رشد گیاهان، دانشمندان دریافتند تاثیر صدای زنان روی رشد گیاهان بیشتر از صدای مردان است.

 در این آزمایش، محققان مشاهده کردند میزان رشد بوته گوجه‌فرنگی زمانی که در معرض صدای زنانه قرار می‌گیرد 2 سانتیمتر بیشتر از زمانی است که در معرض صدای مردانه قرار می‌گیرد .

در این آزمایش بهترین صدایی که بر رشد گیاه بیشترین اثر را داشت صدای سارا داروین، نواده گیاه‌شناس افسانه‌ای چارلز داروین بود.

کالین کورسبی، مدیر موسسه RHS که انجام این مطالعات را برعهده داشته است، اعلام کرد:

«هنوز دلیل این تاثیر مشخص نشده است . شاید بتوان این تاثیر را به گسترده بودن دامنه صوتی زنان و تن صدای آنها نسبت داد. شاید هم امواج صدای آنها پس از برخورد با سطح گیاه تاثیر متفاوتی از خود بر جای می‌گذارد».

گیاهان در این آزمایش امواج صدا را از طریق هدفونی که به گلدان آنها اتصال داشت، دریافت می‌کردند.

 در عین حال شرایط همه گیاهان یکسان بوده و به منظور اطمینان از مساوی بودن شرایط برای همه گیاهان، 2 بوته ناظر مشابه در شرایط سکوت تحت نظر گرفته شدند .

نتایج نشان داد به صورت میانگین زنان به نسبت مردان شاهد رشد 5/2 سانتیمتری گیاه خود بودند.

 در عین حال برخی مردان شرکت‌کننده در آزمایش به اندازه‌ای تاثیر منفی روی گیاه گذاشته بودند که گیاه مورد آزمایش رشدی کمتر از گیاه ناظر و رشد داده شده در سکوت داشت .

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات