تبلیغات

تبلیغات

شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 عباس کیارستمی: این عکس روی تپه هایی گرفته شده که برای فیلم "طعم گیلاس" بدانجا رفته بود،
او توانست در سال 1997 جایزه نخل طلای کن را (به طور مشترک با فیلم ژاپنی «مارماهی») به خاطر این فیلم ببرد.


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


آلین کیورتیا (Alin Ciortea) نمونه هایی از خیابانهای مدرن را در عکسهایش نشان می‌دهد. البته با عکسهای سیاه و سفید!


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


پرنده ها: متاسفانه عکاس این عکس تاکنون برای ما ناشناس بوده است. این عکس ظاهراً با زاویه قائمه و با نوری فوق العاده گرفته شده است.


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


گابریل کارتی (Gabriele Caretti) برج ایفل: کنتراست و پرسپکتیو فوق‌العاده. عکسی بسیار دقیق، واضح و قوی.


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


 


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


 

 

ارویت (Elliott Erwitt)، عکاسی ژورنالیست و تبلیغاتی که به خاطر عکسهای سیاه و سفیدش معروف شده است،

او عکسهایی طعنه آمیز و غیر متعارف دارد. او استاد عکسهای تردید برانگیز است.


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


راندی اسمیت (Rodney Smith) در عکاسی سیاه و سفید حرفه ای خود کاملاً موفق عمل کرده است.

عکسهایی سورئال، انتزاعی و عجیب!


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 گروه برت (Bert) زمان بندی عالی، نورپردازی درست. عکسی رویایی.


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


واتانابل (Watanabe) : مجموعه ای از نی.


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


مسیر عبور!


 شاهکار های عکاسان معروف جهان (قسمت دوم)

 


تبلیغات