تبلیغات

تبلیغات

نجواهای عاشقانه

مجموعه : عاشقانه

دست عشق از دامن دل دور باد!

می‌توان آیا به دل دستور داد؟

می‌توان آیا به دریا حکم کرد

که دلت را یادی از ساحل مباد؟

موج را آیا توان فرمود: ایست!

باد را فرمود: باید ایستاد؟

آنکه دستور زبان عشق را

بی‌گزاره در نهاد ما نهاد

خوب می‌دانست تیغ تیز را

در کف مستی نمی‌بایست داد
 

 

 

نجواهای عاشقانه

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات