تبلیغات

تبلیغات

مصرف پتاسیم

مجموعه : پزشکی و سلامت

گرچه شواهد زیادی وجود دارد كه نشان می دهد كه وجود مقادیر زیاد پتاسیم در رژیم غذایی می تواند سبب كاهش فشارخون شود، اما شما نباید با خوردن نمكهای پتاسیم یا قرص های پتاسیم
این كار را انجام دهید.
در عوض، شما می توانید با خوردن میوه و سبزی های تازه و كم كردن نمك مصرفی تان، سبب شوید كه پتاسیم رژیم غذایی تان افزایش یابد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات