سایت تور مسافرتی
register
لاغري
بنر ازدواج
بنر ماساژ
بنر همسرداری
مشاوره تلفنی
بنر آشپزي
لاغری,کاهش وزن,چربی سوز,اسلیمینگ

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

تعداد بازدید : 4948
مجموعه : مجله خبری
عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!
به گزارش سرویس زنان جهان؛ موزه بنت ناصر المسند دومین همسر از سه همسر امیر قطر «شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی»است. او یکی از مدافعان سرسخت حقوق زنان است وی فارغ التحصیل رشته جامعه شناسی است. برخی معتقدند که شیخه موزه ایرانی الاصل و اهل شیراز است و اسم واقعی اش زهره صادقی است. وی تا کنون این موضوع را تکذیب نکرده است.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!
(موزه بنت ناصر المسند در کنارهمسرش امیر قطر)

شیخه موزه درسال 1999 در لندن با حاکم قطر ازدواج کرده و دارای یک پسر و یک دختر می باشد اولین آشنائی او با حاکم قطر در میهمانی افطاری حاکم در قصر شیخ قطر بوده است.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

موزه بنت ناصر المسند اولین زناز خاندان سلطنتی است که مناصب حکومتی دارد او تابو هایی که در بین عرب ها در مورد زنان وجود داشت شکست بهطوریکه نماینده ویژه یونسکو در امور آموزش پایه و پیشرفته و رئیس بنیاد آموزش و علوم و توسعه جامعه قطر شد.

شیخه موزه بنت ناصر و واقعه ای به نام زلزله زنانه
در حالی که پدر شیخه موزه بنت ناصرالمسند بخاطر انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور و سیاستهای دولت در زندان امیر قطر بود ولی او عروس خانواده سلطنتی قطر می شود تا این امیر نشین حاشیه خلیج فارس را با واقعه ای بنام زلزله زنانه روبرو سازد.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

تنها چند سال پس از ورود این زن متفاوت به خانواده سلطنتی برحسب اتفاق! شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی همسر موزه بنت مسند دریک کودتای آرام و بدون خونریزی بر تخت سلطنت می نشیند .

برخی معتقدند که برتخت نشستن همسر موزه بنت مسند موجب شد تا ملکه قطر بتواند توانایی های خود را بعنوان یک همسر متفاوت درعرصه های سیاسی، اجتماعی ،اقتصادی و بین المللی به نمایش بگذارد.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

اوبقدری بر امیر قطر نفوذ داشته که توانسته است وضعیت زندگی کارگران خارجی در قطر و محل های اسکان آنها را بهبود بخشد، دستگاه حمل و نقل عمومی قطر را نوسازی کند، امکان تحصیل زنان در دانشگاه را فراهم کند و به عنوان سفیر یونیسف هم فعالیت کند.

اثر گذاری شیخه موزه بنت ناصرالمسند بر وقایع کشور قطر بر مردم این کشور پوشیده نیستبه طوری کهاسرا آل ابراهیم دختر جوان دانشجوی قطری دراین باره می گوید: «ملکه بهترین اتفاق ممکن برای قطر بود… او الهام بخش همه ما است، از زمانی که او ملکه شده قطر صددرصد عوض شده است.»

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

ملکه قطردر مورد تحولاتکشورش می گوید: «ما فقط این را باور داریم که پیشرفت با برنامه ریزی به دست می آید نه به صورت تصادفی، یا فقط با خرج کردن پول و ما باور داریم که بردن کشور به سمت پیشرفت وظیفه ما است.»

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

زنی متفاوت درخانواده آل ثانی
خانواده ای که تا دیروز شاهد حضور هیچ زنی از خاندان سلطنتی در مناسبات سیاسی کشورشان نبوده امروز شاهد حضور همسر دوم امیر در که در اماکن عمومی و مجامع بین المللی استبگونه ای که او را اولین زن متفاوت خانواده آل ثانی معرفی می کنند. اما این تنها تفاوت او نیست، چرا که تلاش های او برای مدرن کردن قطر، بهبود شرایط زندگی زنان و از بین بردن تبعیض ها در کشور قطر او را به چهره ایی بسیار محبوب بدل کرده است.

این اتفاقات درحالی رخ می دهد که تا چند سال قبل، دولتمردان قطر تحت تأثیر جامعه سنتى و انزواگراى كشور هیچ گونه نقش و یا حقوقى براى زنان قائل نبودند. اما با روى كار آمدن شیخ حمد بن‏خلیفه آل ثانى به عنوان امیر قطر، دولت این كشور در راستاى اجراى اقدامات دمكراتیك در كشور و برداشتن سانسور و نظارت دولت بر مطبوعات و بعضى از آزادیهاى فردى و اجتماعى، نسبت به برطرف كردن بعضى از قیود سنتى از زنان و استیفاى حقوق اجتماعى و مدنى آنان وعده داد.

جالب تر آنکه تاكنون اجازه چاپ تصویر همسر امیر و بعضى از اساتید و مسئولین زن قطرى در مطبوعات به علت عدم پذیرش جامعه (به نقل از محافل قطرى) وجود ندارد.

آنچه كه به عنوان مهمترین اقدامات عملى دولت قطر در چند ساله اخیر در جهت اعطاى حقوق فردى و اجتماعى زنان در جامعه قطر صورت پذیرفته است را مى‏توان چنین شمارد:

ـ اجازه رانندگى و هدایت خودرو به زنان (فعلاً به طور غیر رسمى این كار انجام مى‏شود). پیش از این تنها زنان اتباع سایر كشورها حق رانندگى داشتند.

ـ تعیین خانم شیخه المحمود اولین زن قطرى به عنوان قائم مقام وزارت آموزش و پرورش و فرهنگ از سوى امیر درسال 1375 (سابقه حضور زنان قطرى در پستهاى تصمیم‏گیرنده دولتى و خصوصى وجود ندارد.)

ـ برگزارى گردهمایى‏هاى بین‏المللى در دوحه با هدف دستیابى به راه حل مناسبى جهت ورود زنان قطرى به اجتماع و كسب حقوق فردى و اجتماعى.

ـ دستورالعمل هیأت دولت به سازمانها و ارگانها و شركتهاى دولتى و خصوصى جهت استخدام زنان تحصیلكرده قطرى.

ـ اجازه به زنان جهت شركت و نامزدى در اولین دوره انتخابات شوراى شهرداریها در قطر
این تحول مهم در سخنرانى امیر قطر در مراسم های مختلف شنیده میشود.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

همسر دوم امیر قطرو مناسبات بین المللی

ملکه قطر کشور های غربی
وی با کشور های غربی روابط بسیار خوبی دارد به طوری که خودمدعی استبرای پیشرفت در کارشاز الگوی غربی ها استفاده کرده است و این موضوعدر جلساتی که درسفر های مکرر وی و همسرشبه کشورهای غربی کاملا مشهود است.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!


عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

انگلیس کشور محبوب ملکه قطر است وملکه قطر کهرئیس بنیاد آموزش و علوم و توسعه جامعه استمدل آموزشی انگلیسی ها را در کشورش پیاده کرده است بارها در این باره با آنهابه جلسه وگفتگو نشسته است.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

ملکه قطر و فلطسین اشغالی
شیخه موزه بنت ناصر المسنددرمورد فلسطین اشغالی مواضع مبهمی دارد به طوری درجلسه ای به کودکانفلسطینی گل هدیه می کندو ابزار محبت و همدردی با آنها می پردازد.
عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

اما چندی بعدهمسرش امیر قطر درملاقات ویژه ای کهبا لیونیدارد، دست دوستی به سوی صهیونیست های غاصب دراز می کند و در این نسل کشی مسلمانان شریک می شود و سکوت ملکه قطر در این مورد این عمل قبیحانه همسرشدر هالهای از ابهام قرار دارد آن همملکه ای که بیشترین نفوذ رابرهمسرش دارد.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

این اشک تمساحتاجایی ادامه می یابد که در جریان جنگ غزه،ملکه قطر در همایش نمادین که به دعوت همسر اردوغان (نخست وزیر ترکیه) بود همراه با ملکه های کشورهای اسلامی جمع شدند تا از مردم غزه حمایت کنند.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

نکته جالب دراین همایش نمادین، پیام حمایتهمسر سارکوزی (کارلابرونی) اسپینوزا(همسر نخست وزیر اسپانیا)و همسر بلر بودکه اعلام کردند از جمع حاضرحمایت می کنند…

سامی یوسف (خواننده ایرانی انگلیسی) جولیا پتروس(خواننده لبنانی) رغدا(دختر صدام)سامر بصری سوزان نجم الدین (هنرپیشه سوری )هم میهمان این جلسه بودند…

ملکهقطر و ایران
شیخه موزه بنت ناصر المسند در ظاهر علاقه خاصی به ایرانی ها دارد شاید حضور فعال زنان ایران در عرصه های مختلف علت اینامرباشد چراکه وی به شدت مدافع حضور فعال زنان درعرصه های اجتماعی فرهنگی سیاسی و بین المللی است.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!

(دیدارملکه قطر با همسر رئیس جمهور ایران در فرودگاه دوحه)

در حالی که شاهد احترام ملکه قطربه ایران هستیم اما نبایدشیطنت قطرها رادر مورد جعل نقشهفراموش کرد زمانی کهبه جعل یکی از شهر های مهم ایراندرنقشه پرداختند و ازنامی که صدام حسین و دشمنان تجزیه طلبش از آن بهره می بردنداستفاده کردند.

عکسهای ملکه زیبایی قطر و واقعه ای به نام زلزله زنانه!
(شیطنت قطری ها دجعل نقشه ایران)

ملکه قطر با وجودآنکه توانسته درکشور قطر تغییرات زیادی به نفع زنان انجام دهد اما تفکر غربی او در دفاع از حقوق زنان ممکن است زنان مسلمانقطر را بهقهقرا بکشاند.
از طرفی ویدر مواضع بین الملل هم سوی غربی ها تاکنون عملکرده اش درمورد جهان اسلام درهاله ای از ابهام قرار دارد.

ناگفته های روابط زناشویی
مشاوره تلفنی
بنر آشپزی
تور مسافرتی
آموزش های موفقیت
لاغری,کاهش وزن,چربی سوز,اسلیمینگ
ناگفته های روابط زناشویی
پربیننده های تکناز
پربیننده ترین ماه
ترسناک
بافتني
آموزش آرايشگري
طنز ریوندی
ویژه بانوان