تبلیغات

تبلیغات

مصرف الكل بر روی فشارخون اثر دارد

مجموعه : پزشکی و سلامت

مصرف الكل بر روی فشارخون اثر دارد و به طور كلی هر چه بیشتر الكل مصرف شود، فشارخون هم بالاتر خواهد رفت. افرادی كه زیاد مشروب می خورند دارای فشارخون بالاتری بوده و خطر سكته مغزی در آنها زیاد است.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات