تبلیغات

تبلیغات

نحوه تشخیص گواتر مولتی ندولر

مجموعه : پزشکی و سلامت

به غیر از انجام آزمایش خون، پزشك از شما خواهد خواست تا آزمایشهای زیر را هم انجام دهید:-
انجام رادیوگرافی و تستهای تنفسی: با این روش پزشك متوجه خواهد شد كه آیا گواتر بر روی نای فشار آورده است یا خیر.


سونوگرافی (اسكن اولتراسوند): با استفاده از یك وسیله كه بر روی گردن گذاشته می شود، اندازه و شكل تیرویید مشخص می گردد. همچنین وجود كیست ها یا ندولها كه در معاینه با دست بخوبی مشخص نمی شوند با استفاده از سونوگرافی معلوم می گردند.


اسكن ایزوتوپ: با این روش عكسهای مختلفی از تیرویید گرفته می شود و نشان می دهد كه آیا ندولهایی كه در تیرویید وجود دارند هورمونهای تیرویید ترشح می كنند یا خیر.
برای انجام اسكن ایزوتوپ، مقدار كمی از یك ماده رادیواكتیو بنام تكنسیوم 99m از طریق
وریدی تزریق می گردد. سپس بعد از نیم ساعت كه از تزریق گذشت، شما زیر یك دوربین پیشرفته به مدت چند دقیقه دراز می كشید.


برداشتن مقداری از تیرویید با سوزن ظریف (F.N.A): با استفاده از یك سرنگ كه سوزن باریكی به آن وصل است مقداری از سلولهای تیرویید برداشته می شود. این آزمایش درد چندانی ندارد. سپس این بافت تیرویید به آزمایشگاه پاتولوژی فرستاده می شود و با میكروسكوپ بررسی می شود. در اینجا مشخص می شود كه آیا این بزرگ شدن تیرویید به علت یك سرطان تیرویید است یا خیر. این آزمایش كه به اف.ان.ای (F.N.A) هم معروف می باشد اغلب در بیمارانی كه دارای گواتر مولتی ندولر هستند انجام نمی شود مگر اینكه تیرویید در یك طرف گردن بزرگتر از طرف دیگر شده باشد یا اینكه رشد سریعی داشته باشد و اندازه آن در ظرف مدت كوتاهی بزرگ شده باشد.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات