تبلیغات

تبلیغات

نحوه درمان پركاری تیرویید

مجموعه : پزشکی و سلامت

برای درمان پركاری تیرویید كه براثر بیماری گریوز ایجاد شده، سه راه وجود دارد. این سه راه عبارتند از: درمان دارویی، درمان جراحی و درمان با ید رادیواكتیو.

پایگاه فرهنگی هنری تکناز

تبلیغات