تبلیغات

تبلیغات

هتلی که درقبال تولید برقش غذای رایگان به مسافرانش میده !

هتلی که درقبال تولید برقش غذای رایگان به مسافرانش میده !
هتلی در شهر کپنهاک دانمارک، به مهمانان خود در صورتی که به وسیله این دوچرخه که به ژنراتور متصل است برق تولید کنند ، یک وعده غذای رایگان میدهد، یعنی به ازای 15 دقیقه رکاب زدن غذایی به ارزش 26 یورو دریافت میکنند:

تبلیغات