تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

سفر بخیر ( شعر)

مجموعه : فرهنگ و هنر
سفر بخیر

« ـ به کجا چنین شتابان؟»
            گون از نسیم پرسید.

« ـ دل من گرفته زینجا،
            هوس سفر نداری
            ز غبار این بیابان؟»

            « ـ همه آرزویم، اما
            چه کنم که بسته پایم. . .»

« ـ به کجا چنین شتابان؟»

            « ـ به هر آن کجا که باشد
            به جز این سرا، سرایم.»

            « ـ سفرت به خیر اما، تو و دوستی، خدا را
            چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی،
            به شکوفه‌ها، به باران،
            برسان سلامِ ما را.»

محمدرضا شفیعی کدکنی (م. سرشک)
از مجموعۀ «در کوچه‌باغهای نیشابور»

 
 

تبلیغات