تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

اعتراض به جنگ یک سرباز انگلیسی (عکس)

مجموعه : مجله خبری
اعتراض به جنگ یک سرباز انگلیسی (عکس)

 اعتراض یک سرباز مستعفی ارتش بریتانیا به جنگ افغانستان با تسلیم مدالش به دفتر نخست وزیری در خانه شماره 10 خیابان داونینگ لندن

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات