تبلیغات

تبلیغات

تلفن‌ های پاسخگو اطلاعات اقتصادی خانوار

هم اكنون شماره‌ تلفن‌های 85107710 ـ 85107713 ـ 85107716 و 85107719 پاسخگوی سوالات هموطنان درباره‌ی اطلاعات اقتصادی خانوار است.
 
به گزارش ایسنا، در حال حاضر پس از تماس با این شماره تلفن گویا، دستگاه از تماس گیرنده می‌خواهد در صورتی كه تاكنون موفق به ثبت شماره حساب خود در سامانه‌ وزارت رفاه نشده است، شماره یك را فشار دهد. در این صورت تلفن گویا از تماس گیرنده می‌خواهد كه با شماره تلفن 09620 مربوط به وزارت رفاه و تامین اجتماعی تماس بگیرد.

همچنین تلفن گویا از تماس گیرنده می‌خواهد در صورتی كه هنوز برای تكمیل یا اصلاح اطلاعات خانوار خود اقدام نكرده است، كلید 2 را فشار دهد كه در این صورت اعلام می‌كند زمان مراجعه برای ثبت نام، تكمیل یا اصلاح اطلاعات خانوار از اول آذرماه آغاز شده و فرد می‌تواند برای انجام درخواست خود به سایت مركز آمار ایران مراجعه كند.

این در حالی است كه پیش از این مركز آمار ایران اعلام كرده بود این شماره تلفن با 960 خط پاسخگوی سوالات هموطنان درباره‌ی اصلاح یا تكمیل اطلاعات اقتصادی خانوار خواهد بود.

با این وجود پیگیری خبرنگار ایسنا از طریق 118 و دریافت شماره تلفن پاسخگوی مركز آمار ایران، به این نتیجه رسید كه 4 خط تلفن به این كار اختصاص یافته است.

براین اساس هم اكنون شماره‌ تلفن‌های 85107710 ـ 85107713 ـ 85107716 و 85107719 پاسخگوی سوالات هموطنان درباره‌ی اطلاعات اقتصادی خانوار است.

خبرنگار ایسنا درتماس با اپراتور مستقر در مركز آمار ایران علت عدم اطلاع رسانی این مركز درباره‌ی تغییر شماره تلفن‌ها را جویا شد، كه از این موضوع اظهار بی‌اطلاعی كرد.

همچنین مركز آمار ایران تاكنون درباره‌ تغییر این شماره تلفن‌ها اظهار نداشته یا اطلاعیه‌ای صادر نكرده است.

 
a