تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

چرا دنیا این قدر در تلاش است كه نابود نشود ؟

مجموعه : علمی
چرا دنیا این قدر در تلاش است كه نابود نشود ؟
جواب این سوال را تا به حال هیچ دانشمند و یا فیلسوفی نیافته است. حتی هاوكینگ دانشمند و اختر شناس بزرگ در جواب به آن گفته است :«اگرجواب این سوال را بدانم مطمئناً به سوال های دیگری خواهم رسید كه آغازگركشف نظریه ی همه چیز) Theory of every thing) و رسیدن به قله های ناممكن فیزیك و تمام علوم دیگر است.» از نظریه ی همه چیز گفتیم ، حتماً محتوای این نظریه ی جدید كه هنوز كامل نشده برای شما مبهم است. پس در این مقاله به بحث و بررسی درباره اركان سازنده ی این نظریه خواهیم پرداخت. نظریه ای كه شاید انسان بتواند با داشتن آن فكر خدا را درباره ی كائنات و جهان آفرینش بخواند و خود را به بینهایت نزدیك تر سازد. به عبارت دیگر تلاش ما بیان مفاهیمی است كه انسان برای یافتن سرنوشت ویا گذشته ی خویش به آن هااحتیاج دارد .

بهتر است قبل ازبررسی پایه ای این نظریه با چند مفهوم وعبارت آشنا شویم:

1- سیاهچاله ها یا ستاره های رمبیده شده (Blackholes): یك سیاهچاله یك جرم متراكم و یك ستاره ی مرده است كه در آن گرانش به حدی شدید است كه حتی نور نیز نمی تواند از آن بگریزد، پس یك سیاه چاله دیده نمی شود .

2- انفجار بزرگ( (Big Bang: نظریه ای كه می گوید جهان در ابتدا یك گوی آتشین بسیار داغ بوده كه منفجر شده و ماده وانرژی و…را بوجود آورده است تا جهان بصورتی كه امروزه می بینیم در آید این نظریه در قرن نوزدهم میلادی توسط هوگان ارائه شد.

3- مكانیك كوانتومی( Quantum mechanics): سال ها پیش تصور می شد كه كوچك ترین اجزای تشكیل دهنده ی ماده، اتم ها هستند ولی بعدها كشف شد كه در اتم نیز هسته ای وجود دارد كه الكترون ها به دورآن چرخش می كنند و همین طور خود هسته از ذرات كوچك تری به نام نوكلئون تشكیل شده و هر یك از نوكلئون ها نیز باز از ذرات كوچك تری به نام كوارك ها تشكیل یافته اند كه بار و وزن هسته اتم را مشخص می كنند . كوارك ها یكی از ذرات بنیادین هستند كه بعد از انفجار بزرگ بوجود آمدند.كوارك ها دارای شش نوع هستند كه هسته اتم فقط از دو نوع اول آنها یعنی up , down تشكیل یافته است.

4- نیروهای بنیادین یا اولیه :بین ذرات بنیادین چهارنوع نیروعمل می كند كه عبارتند از:

الف) نیروی پر قدرت كوارك :این نیرو از جدا شدن بیش از حد كوارك های داخل هسته از یكدیگر و یا حتی از پرت شدن آنها به خارج جلوگیری می كند ، نیروی پر قدرت كوارك از طریق ذرات مبادله كننده(گلوئون)انتقال می یابد كه بین كوارك ها در پروازهستند .

ب) نیروی الكترومغناطیسی : یك ذره دارای بارمنفی به وسیله یك ذره ی منفی دیگر دفع و به سوی یك ذره با بارمثبت جذب می شود این نیرو توسط فوتون ها مبادله می شود .

پ) نیروی ضعیف : این نیرودربین ذرات بدون بار(خنثی)ودرفواصل خیلی نزدیك برقراراست و باعث رادیواكتیویته می شود كه نوعی از آنرا رادیواكتیویته ی بتا می نامند وذره ی پیام رسان این نیرو«ویكون»نام دارد.

ت) نیروی گرانش : یكی از چهار نیروی طبیعت كه ضعیف ترین آنهاست . گرانی،همیشه جذب می كند،هیچ گاه دفع نمی كندومی تواند تا فواصل بسیاردور،تاثیرداشته باشد.همچنین ذره ی پیام رسان این نیرو«گراویتون»نام دارد كه تاكنون بطور مستقیم مشاهده نشده است.

انرژی تاریك (Dark energy ):

یكی ازنظریه هایی كه ما را دررسیدن به «نظریه ی همه چیز» یاری می كند،نظریه ی اینشتین درمورد مجموعه ایست كه سبب انبساط جهان می شود.این مجموعه (منظورماده وانرژی)حدود 95 درصد ماده وانرژی جهان را تشكیل می دهد.

ازاین مجموعه ی 95 درصدی،30درصد ماده ی تاریك (Dark matter)و65درصد انرژی تاریك (Dark energy)است كه عامل شتاب داربودن انبساط و بی نظمی جهان می باشد.همچنین سیاهچاله ها نیز نوعی ماده تاریك محسوب می شوند. نظریه پردازان انرژی تاریك یا نیروی ضد جاذبه معتقدند كه: این نیرو در طول زمان می تواند نیرومندتر یا ضعیف تر شود.این نیرو یا سرانجام دنیا را در یك لحظه از هم می پاشاند،یا درآینده ی دوررفته رفته آن را خاموش می كند.این آینده ی دور10 میلیارد سال با زمان حال فاصله دارد.اگراین نیروخود به خود ازمیان برود،جاذبه باردیگربر گیتی مستولی می شود و جهان خود به خود فرومی پاشد.این نیرومدت هاست كه وجود دارد وتغییر آن بسیاركند وآرام است.

یكی از كیهان شناسان به نام دكتر"ریس"می گوید:«هرگونه تحول تسریع كننده،كه به قدرتمند شدن این انرژی تاریك منجرشود تا30میلیارد سال دیگرروی نخواهد داد.»هم چنین برخی محاسبات دانشمندان درباره ی قدرت این انرژی به یك عدد واحد رسیده است كه نام آن را«»wگذاشته اند.این عدد درحقیقت نسبت میان فشاروتراكم این انرژی تاریك است.یكی ازعجیب ترین خصوصیات این انرژی مرموزاین است كه برخلاف ماده یا انرژی معمولی چگالی آن با انبساط فضا كاهش نمی یابد و شواهد زیادی حكایت ازآن دارد كه همیشه دارای چگالی ثابتی است.به این ترتیب با انبساط جهان چگالی مواد معمولی رفته رفته كمتر می شودوحتی نسبتی كمتراز5 درصد را به خود اختصاص خواهد داد ولی درصد انرژی تاریك روبه ازدیاد خواهد گذاشت.

امید است با ادامه ی كاردانشمندان در آینده ی نزدیك هیجان انگیزترین راز علم حل شود.

فرضیه سفردرزمان: یكی ازجالب ترین افكاربشر،ایده ی جابجایی دربعد زمان است.اینشتین با ارائه ی نظریه ی نسبیت خاص خود نشان داد كه این كار از نظرتئوری شدنی است،برطبق این نظریه اگرشیئی به سرعت نورنزدیك شود،گذشت زمان برایش آهسته تر صورت می گیرد.بنابراین اگر بشود با سرعت بیش از سرعت نور حركت كرد زمان به عقب بر می گردد.مانع اصلی این است كه اگرجسمی به سرعت نور نزدیك شود جرم نسبی آن به بی نهایت میل می كند لذا نمی شود شتابی بیش از سرعت نور پیدا كرد. اما شاید روزی هم این مشكل حل شود!

دانشمندان براین عقیده هستندكه این كاربه كمك یك پدیده ی طبیعی صورت می گیرد.دراین خصوص سه پدیده مدنظراست:

(سیاهچاله های دوار ، كرم چاله هاوریسمان های كیهانی )

سیاهچاله های دوار:سیاهچاله ها بر دو نوع اند ، دوار و غیر دوار ، سیاهچاله های غیردوار دارای انتهای نقطه مانند هستند ، در آن جا هر جسمی كه به حفره مكش شده باشد نابود می شود ، اما

سیاهچاله های دوار دارای انتهایی قاعده دار به شكل حلقه هستند كه مانند یك قیف واقعی انتهایشان بازاست،همچنین فقط این نوع سیاهچاله است كه می تواند سكوی پرتاب به آینده یا گذشته باشد.انتهای قیف به یك قیف دیگر به اسم سفیدچاله(White hole) می رسد كه درست عكس آن عمل می كند.یعنی هر جسمی را به شدت به بیرون پرتاب می كند.ازهمین جاست كه می توانیم پا به زمان هاوجهان های دیگربگذاریم.

كرمچاله ها(Worm holes): یك سكوی دیگر گذر از زمان است كه می تواند درعرض چند ساعت ماراچندین سال نوری جابجا كند.فرض كنید دونفردوطرف یك ملافه راگرفته ومی كشنداگر یك توپ تنیس برروی ملافه قرار دهیم یك انحنا درسطح ملافه به سمت توپ ایجادمی شود.

یك تیله روی این ملافه قرار دهیم به سمت چاله ای كه توپ ایجاد كرده است می رود.

این نظر اینشتین است كه كرات آسمانی در فضا و انحنا ایجاد می كنند ،درست مثل همان توپ روی ملافه. حالا فرض كنیم فضا به صورت یك لایه ی دوبعدی روی یك محورتاشده باشد وبین نیمه بالاوپایین آن خالی باشدودوجرم هم اندازه درقسمت بالا وپائین مقابل هم قرارگیردآن وقت حفره ای كه هردو ایجاد می كنند می توانند به هم دیگررسیده وایجاد یك تونل كند0مثل این كه یك میانبردرزمان ومكان ایجاد شده باشد به این تونل كرمچاله می گویند.

حال سوالی پیش می آید كه اگرما می توانستیم به گذشته سفركنیم.زمانی كه هنوزبه دنیانیامده بودیم وپدربزرگ خودرامی كشتیم پس چگونه ماوجود داریم این یك پارادوكس است ونقیض خودش دردرونش است ولی باید گفت راه حلی نیزبرای این موضوع پیداشده است واین راه حل نظریه ی جهان های موازی است.طبق این نظریه امكان داردچندین جهان وجود داشته باشد،كه مشابه جهان ماست اما ترتیب وقایع درآنهافرق می كند.پس وقتی به عقب برمیگردیم دریك جهان دیگروجود داریم نه درجهانی كه درآن هستیم.همچنین می توان گفت كه این نظریه تقریبا همجهت ومنطبق با نظریه استیفن هاوكینگ درباره ی جهان های نوزاد است كه بیانگر این است كه غیرازجهان ما جهان های دیگری نیزوجود دارند كه ازطریق راه هائی به هم متصلند.

نظریه ریسمانهای كیهانی یا ابر ریسمان:

یكی ازبرترین موفقیت های علم درقرن بیستم این است كه درسطح پایه،قوانین فیزیك به دو فرمول خلاصه شدند:

1-تئوری گرانش اینشتن:كه فضاهای بسیاربزرگ راتوصیف می كند.مثلاكهكشانها، سیاهچاله ها وانفجار بزرگ.

2-تئوری كوانتومی:كه فضاهای بسیاركوچك راتوصیف می كند0مثلاجهان كوچك ذرات زیر اتمی والكترومغناطیس0

یكی از بزرگترین طنزهای طبیعت كیهان شناسی اتحاداین دوفرمول است كه واقعاگیج كننده به نظرمی رسد وحتی بزرگترین فیزیكدانان جهان مثل اینشتین وهایزنبرگ نتوانستند ازعهده ی آن برآیند،خوشبختانه مایك تئوری مناسب برای اتحاداین دونیروداریم (در حقیقت این تنها تئوری است و دیگرتئوری هابه تناقض رسیده اند ) كه ابر ریسمان نامیده می شود كه به سادگی دستگاه گرانشی را با تئوری الكترومغناطیس كه برای حل مشكلات كرمچاله های كوانتومی لازم است،متحد می كند.

تئوری ابرریسمان قوانین مبهم فیزیك كوانتومی رابافرض این كه ذرات زیراتمی درحقیقت ارتعاشی از یك رشته كوچك هستند توضیح می دهد،ارتعاش یك رشته ویالون سبب ایجاد یك نت می شود،همچنین ارتعاش یك ابرریسمان سبب ایجاد ذرات موجود درطبیعت می شود. بنابراین جهان یك سمفونی ازریسمان های درحال ارتعاش است و توضیح بیشتراین كه یك ریسمان كه درزمان حركت می كند باعث انحنای فضای اطرافش می شود كه سیاهچاله،كرمچاله ودیگرجوابهای مرموزاینیشتن رامی سازد ودریك كلام، تئوری ریسمان،تئوری اینیشتن وكوانتوم فیزیك را با یك نتیجه ی منطقی متحد می كند.

همچنین باید دانست،كه این ذرات زیراتمی كه سازنده ی تارهای این ویالون هستندآن قدركوچك هستند طوری كه اگرهسته ی اتم هیدروژن راشهرتهران فرض كنیم اندازه این ذرات اتمی درداخل این شهراست به عبارتی دیگراین ذره 18-^10برابریك اتم است.

ادوارد ویتن ازموسسه ی تحصیلی پیشرفته در پرینستون ادعاكرده است: «تئوری ابرریسمان تئوری قرن بیست ویكم است كه تصادفادرقرن بیستم كشف شده است وهنوز ریاضیات موردنیازقرن بیست ویكم برای حل سیاهچاله های كوانتمی كشف نشده است.»تا اینجا به تلاش های انجام شده و نظریه های ارائه شده برای رسیدن به نظریه كلی «همه چیز» پرداختیم.در پایان بهتراست شناخت دقیق تری نیز از خود نظریه درحیطه ی فیزیك داشته باشیم:

این نظریه :

ـ باید مدلی به ما بدهد كه بین نیروها وذرات،یگانگی ایجاد كند.

ـ باید به این سوال پاسخ دهد كه«شرایط مرزی»چیست؟ شرایطی كه دراولین لحظه،قبل ازآن كه هیچ زمانی بگذرد وجود داشته است.

ـ باید امكان چند انتخاب را بدهد.باید محدود كننده باشد.به عنوان مثال،باید دقیقاً پیشگویی كند كه چند نوع ذره وجود دارد. اگرحق انتخاب هایی راباقی می گذارد،بایداین واقعیت را به نحوی توضیح دهد كه این، جهانی است كه ما داریم،نه جهانی كه با آن اندك تفاوتی دارد.

ـ باید تعداد كمی اجزای اختیاری داشته باشد ، هاوكینگ نظریه ای دارد به نام سوراخ كرم 4كه

میتواند به این معنی باشد كه ما هیچ گاه نظریه ای بدون اجزای اختیاری نخواهیم داشت با این حال ، ترجیح می دهیم كه برای پاسخ ها نباید نگاه زیرچشمی بسیارمكرری به جهان واقعی داشته باشیم، شگفت آن كه نظریه ی«همه چیز»ممكن است یك جزءاختیاری باشد.

ـ باید جهانی،مثل جهانی راكه مشاهده می كنیم،پیشگویی كند یابه طورقانع كننده ای توضیح دهد كه چرا اختلافی وجود دارد.یك نظریه «همه چیز»بایدراهی بیابد تادرقیاس با آنچه مامشاهده می كنیم، ایستادگی كند.

ـ باید ساده باشد و درهمان حال،امكان پیچیدگی های عظیم رابدهد.

ـ بایدمعمای تركیب نظریه ی نسبیت عام اینیشتن (نظریه ای كه معمولاباآن گرانی راتوضیح می دهیم)ومكانیك كوانتومی(نظریه ای كه معمولابه هنگام بحث درباره ی سه نیروی دیگربه كار می بریم)راحل كند.

 

تبلیغات