تبلیغات

تبلیغات

خانواده 20 نفری ثروتمند آمریکایی ( +عکس)

خانواده 20 نفری ثروتمند آمریکایی ( +عکس)
این زوج هنرمند در سیاتل آمریكا دارای ۱۸ فرزند بوده وقصد آوردن نوزدهمین فرزند وشکستن رکورد قبلی در گینس را دارندتبلیغات