تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

عکس تولد یک اسب آبی از شکم پدرش

عکس  تولد یک اسب آبی از شکم پدرش

اسب های آبی نر در حدود دو هزار اسب آبی کوچک را به مدت 10 تا 25 روز با خود حمل می کنند و سپس فرزندان متولد می شوند

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات