تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

رازی از جرج برنارد شاو

رازی از جرج برنارد شاو

-اگر می‌ترسید که فقر به سراغتان بیاید، پاداش شما این است که غذایی برای خوردن دارید اما زندگی نمی‌کنید.
-مردان معقول خود را با دنیا هماهنگ می‌کنند اما مردان نامعقول دائم در تلاش برای تغییر دنیا برای خودشان هستند. با این همه تمامی کارهای دنیا به مردان نامعقول بستگی دارد.
-در زندگی دو تراژدی وجود دارد. یکی نرسیدن به خواسته قلبی و دیگری رسیدن به آن.
-بهترین راز، رازی است که همه می‌توانند آن را حدس بزنند.
-وقتی که انسان‌های نادان کاری را انجام می‌دهند که برایشان شرم‌آور است، همیشه می‌گویند که انجام وظیفه کرده‌اند.
-دموکراسی ابزاری است که تضمین می‌کند ما چیزی بهتر از آن که حق‌مان است نصیبمان نشود.
-هگل راست می‌گفت وقتی که گفت ما از تاریخ یاد گرفتیم که انسان هیچ‌وقت چیزی از تاریخ یاد نمی‌گیرد.
-اگر نمی‌توانید از دست استخوان‌های خانودگی رها شوید، می‌توانید آنها را برقصانید!
-مطالعه، از دن کیشوت یک انسان محترم ساخت اما باور آنچه خوانده بود از او دیوانه کرد.
-تنبیه دروغگو این نیست که کسی حرفش را باور نکند بلکه این است که حرف دیگران را باور نمی‌کند.

 

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات