تبلیغات

تبلیغات

صحنه های عاشورا در مختارنامه

صحنه های عاشورا در مختارنامه

صحنه​های عاشورا كه در ابتدای قسمت نهم مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» نمایش داده می​شود.در منطقه طرود از توابع شهرستان شاهرود فیلمبرداری شده​اند. میرباقری حساسیت زیادی برای به تصویر كشیدن صحنه عاشورا داشته و به همین خاطراین صحنه​ها را سال 1388فیلمبرداری كرده تا گروه به آمادگی لازم برای گرفتن این صحنه​ها برسد.

صحنه های عاشورا در مختارنامه

صحنه های عاشورا در مختارنامه

صحنه های عاشورا در مختارنامه

صحنه های عاشورا در مختارنامه

صحنه های عاشورا در مختارنامه

a