تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان

مجموعه : مجله خبری
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
محمدرضا رحیمی معاون اول رییس‌جمهوری عصر شنبه به صورت رسمی از سعد حریری نخست وزیر لبنان، در مجموعه سعدآباد تهران استقبال كرد.
جام جم
1389/09/06
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان
تصاویراستقبال رحیمی از نخست وزیر لبنان

تبلیغات