تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

با كالابرگ ها خداحافظی كنید!!!

مجموعه : مجله خبری
با كالابرگ ها خداحافظی كنید!!!
وزارت بازرگانی در جدیدترین برنامه، قصد دارد سازمان بسیج اقتصادی را که ابتدای دهه 60 تشکیل شد و تاکنون به فعالیت خود ادامه داده است، منحل کند.

به گزارش مهر، براساس برنامه وزارت بازرگانی، بعد از اعلام دو نوبت کالابرگ، سازمان بسیج اقتصادی منحل و کارمندان آن با تغییر ماموریت در اختیار بخشهای دیگری از وزارت بازرگانی قرار می گیرند.

فریدون احمدی معاون وزیر بازرگانی نیز با تائید تصمیم وزارت بازرگانی برای انحلال سازمان بسیج اقتصادی، می گوید که پس از اعلام دو نوبت دیگر کالابرگ، این سازمان رسما منحل می‌شود.

این در حالی است که بهمن حاج علی رئیس ستاد بسیج اقتصادی کشور اخیرا در گفتگویی با مهر از تداوم توزیع کالای کوپنی در سال 90 خبر داده و گفته بود: کالابرگ مرحله سیزدهم همچنان اعتبار دارد و گفته‌های برخی سودجویان مبنی بر ابطال این کالابرگها با توجه به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کذب محض است.

به گزارش مهر، سابقه ورود کوپن به اقتصاد ایران به ابتدای دهه 60 برمی گردد و در این راستا، ستاد بسیج اقتصادی با توجه به شرایط خاص کشور تشکیل شد.

البته کوپنهای مرحله اول تا هشتم زیرنظر ستاد بسیج اقتصادی کشور مستقر در نخست وزیری چاپ و با همکاری بانک صادرات توزیع می شد. کوپنهای ارزاق عمومی 10 نوع بود و از آن زمان توزیع شد تا در صورت لزوم کالاهایی که ممکن بود به علل مختلف کم یا گران عرضه شود، سهمیه‌بندی شود.

با پایان یافتن جنگ و عادی شدن شرایط اقتصادی کشور، لزوم ادامه فعالیت ستاد بسیج اقتصادی به صورت گسترده منتفی شد و برهمین اساس، وظایف اجرایی این ستاد به وزارت بازرگانی انتقال یافت. از اوایل دهه 60 تاکنون نیز 13 مرحله کالابرگ منتشر شده است.

به هر حال با انحلال سازمان بسیج اقتصادی در آینده ای نه چندان دور، تکلیف کوپن در اقتصاد ایران نیز برای همیشه مشخص می شود و آن ، خداحافظی کوپن از چرخه اقتصادی کشور است.

تبلیغات