تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

مواد لازم:

کاغذ / قیچی / مداد رنگی یا ماژیک

 

ابتدا کاغذ را به شکل مربع در می آوریم. گوشه های رو به رو را به سمت هم خم کرده و دوباره باز می کنیم. این کار را با گوشه های دیگر هم تکرار می کنیم. سپس دوباره آن را باز می کنیم تا به مربع تبدیل شود.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

هر چهار گوشه را به سمت مرکز خم می کنیم.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

 

 

سپس دو گوشه بالایی را به سمت خط مرکزی خم می کنیم.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

 

پایین مثلث را به سمت بالا خم می کنیم.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

 

هر یک از دو گوشه های پایین را به سمت مرکز مثلث پایینی خم می کنیم.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

 

سپس بخش پایینی را به سمت بالا خم می کنیم.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

 نیمه بالایی مستطیل را به سمت پایین خم می کنیم . این قسمت پای قورباغه شما است.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

 

با خم کردن بخش کوچکی از نقطه بالایی به سمت پاییین، سر قورباغه درست می شود. سپس با مداد رنگی و یا ماژیک برای قورباغه دو چشم بکشید. قورباغه ما آمده است. برای اینکه قورباغه بپرد کافیست نقطه مورد نظر را فشار دهید و انگشتتان را از روی قورباغه بردارید.

آموزش ساخت قورباغه جهنده برای کودکان

 
 

تبلیغات