تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های  جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند
با دیدن این تصاویر علاوه بر آشنا شدن با انواع مدلهای زیبای ابرو، شما می نوانید مدل ابرویتان را نیز براساس ترکیب چهره و بر حسب نوع و طرح اصلی ابرو انتخاب کنید… با دیدن این تصاویر علاوه بر آشنا شدن با انواع مدلهای زیبای ابرو شما می توانید مدل ابرویتان را نیز بر اساس ترکیب صورت وبرحسب نوع و طرح اصلی ابرو انتخاب کنید:
1-برای صورتهای گرد ابروهای زاویه دار، هشت و نه زیاد بلند مناسب است :


تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند


با تاج صاف:


تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

با تاج مدی شکل :


تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

2-برای صورتهای مستطیلی شکل بهتر است فرم ابروها بلند و صاف و یا گاهی با کمی انحنا باشد:


تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

3-در صورتهای ذوزنقه ای شکل (گلابی) ابروها باید بلند آرایش شوند که اگر این صورت کوتاه باشد ابروها بلند و زاویه دار و اگر دراز باشد بلند و ساده آرایش شود :


تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

4- در بینی های پهن و کوتاه ابروها را باید به گونه ای آرایش کرد که کمی صاف در تاج ابرو و در ادامه با کمی انحنا میک آپ شود.
برای دختران:


تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

برای خانمها:


تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

تصاویری از مدلهای زیبای ابرو مناسب خانوم های جوان پسند

« نگاه عمیق به داده های زیبای خداوندی حس شکرگزاری مرا بیشتر می کند »


تبلیغات