تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

آسمان بارانی

مجموعه : فرهنگ و هنر
آسمان بارانی

 

آسمان بارانی است

اشك من هم جاری است

شاید این ابر كه می نالد و می گرید از درد من است

آخری اخر ابر هم – از دلم با خبر است

شاید او می داند

كه فرو خوردن اشك

قاتل جان من است

من به زیر باران از غم و درد خودم می نالم

اشك خود را كه نگه می دارم با یه بغض كهنه

من رهایش كردم باز زیر باران

من به زیر باران اشكها می ریزم

همگان در گذرند

باز بی هیچ تامل در من

سر به سوی آسمان می سایم؛

من نمی دانم…

صورتم بارانی است یا آسمان بارانی است

 
 

تبلیغات