تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

پرتاب سنگ غول پیکر در پی فوران آتشفشان

مجموعه : مجله خبری
پرتاب سنگ غول پیکر در پی فوران آتشفشان
یک قطعه سنگ غول پیکر به وزن هزار تن در پی فوران آتشفشان "ایجاف جالاجوکول" در ایسلند از دامنه یک کوه یخی جدا شد و به داخل دره سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای سال جاری آتشفشان "ایجاف جالاجوکول" در ایسلند فوران کرد. در اثر گرمای حاصل از مواد مذاب یخهای کوه یخی ذوب شد و یک قطعه سنگ غول پیکر به وزن هزار تن و ارتفاع 50 فوت (حدود 5/15 متر) از بالای این کوه جدا شد و به داخل دره سقوط کرد.

یک عکاس ایسلندی 52 ساله به نام "رگنار سیگوردسون" هفته ها وقت خود را برای شکار صحنه های دراماتیک حاصل از فوران این آتشفشان در اطراف این کوه صرف کرد و توانست بیش از 10 هزار تصویر از این آتشفشان را به ثبت برساند.

"رنگار" تمام این سفرها را به همراه همسرش انجام داد. وی در این خصوص توضیح داد: "ما یک تیم هستیم و این بسیار مهم است که تمام تصمیمات را با هم بگیریم."

دهانه آتشفشان "ایجاف جالاجوکول" 8/1 مایل (حدود 90/2 کیلومتر) پهنا و 5/2 مایل (بیش از 4 کیلومتر) عرض دارد.

براساس گزارش دیلی میل، از 3 تا 5 مارس گذشته، حدود سه هزار زلزله در مرکز فعالیت این آتشفشان رخ داد. ابعاد توده خاکستر همراه با گدازه های بسیار داغی که به دمای هزار درجه سانتیگراد می رسیدند 55 هزار فوت بود.

 

پرتاب سنگ غول پیکر در پی فوران آتشفشان 

عظمت سنگ در برابر انسان!

پرتاب سنگ غول پیکر در پی فوران آتشفشان 

توده خاکستر به همراه گدازه های آتشفشان

پرتاب سنگ غول پیکر در پی فوران آتشفشان 

گسترش توده خاکستر در هوا

گردآوری : پایگاه اینترنتی تکناز

تبلیغات