تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

 آقای SiMo تبدیل بازیافت چمدان را منحصر به فرد قابل حمل بلندگو برای آیفون و یا هر دستگاه پخش MP3 با هدفون جک.

 

  هر کدام از باتری تامین می BoomCase خواهد اتهام کار برای 8 ساعت در تک و همچنین می تواند در هنگامی که متصل می رود در داخل حزب. 

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

 

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

 

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

چمدان های کهنه تان را تبدیل به بلندگو کنید؟؟؟

تبلیغات