تبلیغات

تبلیغات

حاج قاسم سلیمانی

بزودی پلیس سایبری ایجاد می‌شود

مجموعه : مجله خبری
بزودی پلیس سایبری ایجاد می‌شود
سردار اسماعیل احمدی مقدم درهمایش علمی – کاربردی تبلیغ که در سالن همایش های دفتر تبلیغات اسلامی قم برگزار شد، افزود: توسعه رسانه های جدید، سرعت ارتباطات و تولید اخبار، چند سویه شدن جریان اطلاعات و اخبار جریانی را ایجاد کرده که در شرایط متفاوتی نسبت به گذشته به سر می بریم.
فرمانده نیروی انتظامی افزود: سرعت تحولات به حدی گیج کننده است که بانیان اصلی این سرعت خود متاثر از این حرکت هستند و این واقعیت جدیدی است که با آن روبرو هستیم.
وی شرایط کنونی دنیا را اوج مادی گری و سکولاریسم دانست و گفت : توسعه اقتصادی، جهانی سازی و مهاجرت از موارد ایجاد کننده نا امنی هستند و در حالی که تصور می شد توسعه آرامش را به ارمغان می آورد، اما نه تنها ناامنی را مهار نکرده بلکه به آن شدت بخشیده است.
احمدی مقدم با بیان اینکه افزایش ناامنی ارتباط مستقیمی با توسعه دارد، افزود : مبانی فکری کنونی، سیری ناپذیری را در بشر بوجود آورده و حرص و طمع را جزء اساس زندگی آدمی قرار داده است .
وی با اشاره به تهدیدات احصاء شده آینده جهان گفت : بر اساس بررسی های به عمل آمده، عمده تهدیدات در دهه آینده محیط زیست است، با این توضیح که اکوسیستم دست کاری شده بشر دیگر توان بازسازی خود را ندارد .
فرمانده نیروی انتظامی مواد مخدر را از دیگر تهدیدات بشر در دهه های آینده عنوان کرد و گفت : صرف مبارزه با مواد مخدر بدون جلوگیری از تولید آن ما را به نتیجه نخواهد رساند و البته اقدامات فرهنگی نیز باید مد نظر قرار گیرد.
احمدی مقدم  کاهش جمعیت را تهدید دیگر بشر در دهه های آینده عنوان کرد و گفت: ‌امروز کشورهای پیشرفته مانند روسیه با کاهش شدید جمعیت مواجه هستند که خود به دلیل وجود نداشتن نیروهای مولد است . وی با اشاره به کاهش ازدواج، زاد و ولد  افزود: علاوه بر این دین در اروپا در متن زندگی نیست، بلکه آن را تنها عامل آرامش پس از پشت سر گذاشتن مشغله های فراوان می دانند .
وی تصریح کرد: جهانی سازی فرهنگی در دستور کار غرب قرارگرفته است به طوری که امروز 70 کانال فارسی زبان ماهواره ای با بمباران فرهنگی همه باورهای دینی ما را هدف قرار داده اند که در این شرایط بدون خود باوری فرهنگی و اجتماعی مقصد ما به ناکجا آباد ختم خواهد شد.
 

تبلیغات